Ont om kistgravar i Västerort

På Hässelby begravningsplats gör Helena och Christer Leuf ordning Helenas föräldrars grav.
På Hässelby begravningsplats gör Helena och Christer Leuf ordning Helenas föräldrars grav.
På Hässelby begravningsplats gör Helena och Christer Leuf ordning Helenas föräldrars grav.
På Hässelby begravningsplats gör Helena och Christer Leuf ordning Helenas föräldrars grav.
I Västerort finns det i princip inga lediga gravplatser för kistor kvar.
I väntan på utbyggnaden av Råcksta begravningsplats och den planerade jättegravplatsen på Järvafältet hänvisas västerortsbor som vill begravas i orörd mark till Strandkyrkogården – som ligger på gränsen till Tyresö.

På lördag är det Alla helgons dag. Inför hösten och allhelgonahelgen är det många som pysslar med sina anhörigas gravar.

I solen på Hässelby begravningsplats gör Helena och Christer Leuf ordning Helenas mammas och pappas grav inför helgen.

De har funderat på hur de vill tas om hand när livet är slut.

– Vi har pratat om att vi vill ha kremering och spridning av vår aska. Men de vore ändå trevligt om man kan ha sina namn på en plakett. Vi tänker på barnen, de bor långt härifrån och det är lättare med askgravlund. Då är det ändå en plats att besöka. Men det kan ju faktiskt finnas andra platser än en begravningsplats som kan vara betydelsefulla, säger Helena Leuf, 68 år och Christer Leuf, 73 år.

Kremering vanligast i Stockholm

I Stockholm är det vanligast att kremeras – 90 procent av alla gravsättningar är till urngravar.

Hässelby begravningsplats invigdes 1928 och rymmer cirka 1500 gravar.

Råcksta begravningsplats i Vällingby anlades i början av 60-talet och var ursprungligen endast avsedd för cirka 30 000 urngravar.

Sedan 1970 finns en minneslund och 2005 skapades ett område för totalt cirka 700 kistgravar.

Vid Råcksta begravningsplats finns också ett av Stockholms två krematorium.

I Stockholm är det sedan 1887 Stockholms stad som är huvudman för begravningsverksamheten, och inte Svenska kyrkan, som på de flesta andra platser.

Nytt muslimskt gravkvarter i Råcksta

I Råcksta planeras sedan länge en utbyggnad av begravningsplatsen med ett muslimskt kvarter där gravmönstret läggs i riktning mot Mecka.

Planerna har dragit ut på tiden då marken har högt grundvatten samt att kopplingen till närliggande Råcksta träsk kräver extra åtgärder.  

– Vi håller fortfarande på med markundersökningar. Tidigast kan den nya delen anläggas till 2019 om allt fungerar som det ska, säger Pär Westin, avdelningschef för begravnings- och serviceavdelningen på kyrkogårdsförvaltningen.

Idag är det helt fullt på den muslimska delen av Råcksta begravningsplats.

För att klara framtida behov av gravplatser i Västerort planeras en helt ny begravningsplats på Järvafältet med plats för cirka 20 000 gravar, varav cirka 9 000 kistgravar. Första etappen beräknas kosta 233 miljoner kronor att anlägga.

Olika åsikter om Järva gravplats

Frågan om en begravningsplats på Järvafältet har diskuterats och väckt protester i över tio år och än är inte sista ordet sagt. Samtidigt som många är kritiska till planen, väntar Järvas muslimer på att få en nära gravplats.

Just nu är detaljplanen för första etappen överklagad och ligger hos mark- och miljödomstolen i väntan på beslut.

Mats Löf, som driver Järva discgolfbana, som ligger på platsen där gravplatsen planeras har överklagat detaljplanen.

Trots att Stockholm står inför en kraftig befolkningsutveckling beräknas antalet avlidna ligga på ungefär samma nivå som tidigare. Det beror på att de äldre i åldersgrupperna födda på 1920- och 1930-talet är relativt få.

Fram till år 2021 beräknas 6500 avlida per år i Stockholms stad. Efter 2021 beräknas antalet avlidna att stiga igen.

Här är döden ständigt närvarande

Fakta

Begravningsrätt i Stockholm

  • I Stockholm kan man välja gravplats på de allmänna begravningsplatser som förvaltas av antingen kyrkogårdsförvaltningen eller av Svenska kyrkans församlingar. Medlemskap i svenska kyrkan är ej nödvändigt.
  • På Svenska kyrkans begravningsplatser finns det ofta vissa villkor, till exempel att den avlidna ska ha bott i församlingen ett visst antal år.
  • På äldre anläggningar är tillgången till gravplatser begränsad. På begravningsplatser med nyanlagda kvarter finns större valfrihet när det gäller läge och storlek på gravsten.
  • Avlidna som varit folkbokförda i Stockholm har rätt till avgiftsfri gravplats under 25 år. 
Källa: Stockholms stad