Operan kan byggas om – men byggstart tidigast om fyra år

Kungliga Operan
Kungliga Operan i Stockholm.
Renovering och utbyggnad av Kungliga Operan i Stockholm för 3,5 miljarder.
Regering och Riksdagen ska ta ställning till ett nytt förslag uppger SR.

Planerna har funnits i många år. Redan 2013 inleddes förstudier om en renovering av Operan.

Nu har Kungliga operan och Statens fastighetsverk, SFV, dock presenterat ett konkret förslag som regering och riksdag ska fatta beslut om skriver SR.

Enligt Sveriges Radio är byggstart satt till tidigast 2023 och under byggtiden som beräknas till fyra år måste operans verksamhet hålla till i andra lokaler.