14 000 köar för operation – andra uteblir från sin

Många operationer ställs in då patienten uteblir, men även på grund av vårdplatsbrist.
Många operationer ställs in då patienten uteblir, men även på grund av vårdplatsbrist.
Samtidigt som patienter köar för att få sina operationer ställs flera tusen in. Inte sällan beror det på att patienter uteblir från sina inbokade operationer.

7 913 operationer ställdes in vid länets sjukhus förra året. Det motsvarar sju procent av alla operationer som skulle ha utförts. Flest operationer ställdes in vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge, 3 003 stycken.

Anledning? Patienter som uteblir eller avbokar. Det är den vanligaste orsaken och vad som hänt vid 25 procent av de inställda operationerna vid regionens sjukhus.

Vid Karolinska inträffade det vid 491 operationstillfällen. Nästan lika många operationer, 482 stycken, fick ställas in på grund av akut sjukdom hos patienten.

Brist på vårdplatser och personal

Siffrorna redovisas i hälso- och sjukvårdsnämnden i morgon, tisdag. Detta sedan Socialdemokraterna krävt information om läget, eftersom siffror från 2017 visade att 24 procent av operationerna vid Karolinska då fick ställas in på grund av brist på personal eller vårdplatsbrist.

Och även om det ser mycket bättre ut nu, så ställs operationer in på grund av resursbrist. 456 operationer vid Karolinska blev inte av då det saknades vårdplatser, och 270 på grund av brist på personal.

Värme och fukt stoppade operationer

Sett till länets alla sjukhus så berodde var femte inställd operation på olika typer av resursbrist, enligt hälso- och sjukvårdsförvaltningens utredning.

Rekordvärmen sommaren 2018 nämns också som en orsak till inställda operationer, då värme och hög luftfuktighet gjorde att de ibland inte kunde genomföras.

Det kostar att ställa in

Patienter vars operationer ställs in kan få ersättning. Antalet utbetalningar ökade under 2018, vid Danderyds sjukhus ökade de till exempel från 89 under 2017 till 151 förra året, och vid S:t Görans sjukhus från 68 till 136.

Men även patienter som uteblir från sin bokade dagkirurgi får betala, om de inte lämnar återbud minst 24 timmar innan. Personal och operationssalar står annars outnyttjade.

14 413 väntar på operation

Samtidigt står många i kö för operation. Enligt Sveriges kommuner och landstings statistik fanns i januari 2019 14 413 personer i kö för operation i länet.

I Region Stockholm får 85 procent av patienterna sin operation inom vårdgarantins 90 dagar.

Så ser det ut på sjukhusen i Stockholm

Källa: SLL.