Operationssal blev utan ström

Södersjukhuset Det var en vanlig novemberdag på central­operationen på Södersjukhuset när strömmen plötsligt slogs ut. Först efter en halvtimme kom reservkraften i gång, vilket ledde till hög risk för tre patienter, enligt en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg. Bland annat fick en patient som sövts väckas utan att ha blivit opererad. Ingen av patienterna ska dock ha drabbats av någon vårdskada.

Sjukhuset ska nu utföra en internutredning för att se vad som orsakade den olyckliga händelsen och varför det dröjde så länge innan reservkraften kopplades på.