Öppet möte om skolfrågor

STOCKSUND Barn- och utbildningsnämnden har ett öppet sammanträde som allmänheten är välkommen till tisdagen den 20 mars klockan 19 på Stocksundsskolan, Studievägen 4. Mötet inleds med frågestund för allmänheten som därefter får närvara som åhörare utan yttranderätt.

Beslutet att ha öppna sammanträden har fattats av politikerna i barn- och utbildningsnämnden.