Öppet hus om naturreservatet i Rågsved

ragsveds-naturreservat-kartbild-01
Det föreslagna naturreservatet i Rågsveds friområde.
Staden vill införa ett naturreservat i Rågsveds friomårde. Nu är förslaget ute på samråd och på måndag är det Öppet hus då förslaget visas i Nya Rågvseds Folkets hus.

Staden vill inrätta ett nytt naturreservat i Rågsveds friområde. Mellan den 15 januari och den 5 februari är förslaget ute på samråd.

Den 15 januari klockan 16-20 är det öppet hut i Nya Rågsveds Folkets hus. Då kan du titta på förslaget, lämna synpunkter, fika och prata med tjänstepersoner som arbetar med naturreservatet.

Då kan du passa på att tycka till om förslaget. Det handlar bland annat om hur stort reservatet ska vara och var gränserna ska gå, men också om vilka regler som ska gälla till exempel för att koppla hundar, göra upp eld och cykla i reservatet.

Genom att det blir ett naturreservat får området ett starkare skydd. Den biologiska mångfalden av växter och djur, till exempel ädel- lövskog, värdefulla våtmarker och vissa fågelarter stärks. Det är också ett sätt att skydda området för rekreation, friluftsliv och naturupplevelser.

Den lokala föreningen Kräpplagruppen anser dock att det föreslagna naturreservatet är för litet och att stora delar av skogsmarken i friområdet inte ingår i förlaget. Dessutom ingår inte upplagsområdet Snösätragränd i förslaget. Kräpplagruppen aner att det kommer att ligga som en störande ö mitt i det blivande naturreservatet.

 

Fakta

Här kan du titta på förslaget varje dag

Har du inte möjlighet att komma till Nya Rågsveds Folkets hus på måndag? På följande adresser kan du titta på förlaget varje dag under samrådstiden 15 januari till 5 februari:

  • Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4
  • Farsta bibliotek, Farstagången
  • Högdalens bibliotek, Högdalsgången 10
  • Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8A
  • Farsta stadsdelsförvaltning, Storforsplan 36
  • Medborgarkontoret i Rågsved, Kumlagatan 11

 

 

 

Källa: Stockholms stad