ANNONS

Utredning mot Onshagen läggs ner

ANNONS

BOTKYRKA Justitiekanslern, JK, lägger ner förundersökningen om brott mot efterforskningsförbudet mot Södertörns polismästare Jan-Olov Onshagen. Det var polisinspektören Stefan Holgersson som anmälde sin chef sedan han bandat ett möte dem emellan.

JK anser att Onshagen inte efterforskat en anonym källa eftersom Holgersson inte framträtt anonymt i radioprogrammet Kaliber. Onshagen utgick därför vid mötet från att Holgersson ville diskutera problemen öppet med honom.