Öppettiderna utökas på flera vårdcentraler

Specialistsjuksköterskan Katja Raetz, Reza Mohammadi och Marie Ljungberg Schött (M).
Specialistsjuksköterskan Katja Raetz, Marie Ljungberg Schött (M) och Reza Mohammadi.
Specialistsjuksköterskan Katja Raetz, Reza Mohammadi och Marie Ljungberg Schött (M).
Specialistsjuksköterskan Katja Raetz, Reza Mohammadi och Marie Ljungberg Schött (M).
Var femte husläkarmottagning i länet har ökat öppettiderna i år. "Vår tanke med våra 160 riktade miljoner är just att öka tillgängligheten", säger sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött (M) till Mitt i.

Vårsolen värmer utanför Jordbro vårdcentral i det gamla slitna förortscentrumet i Jordbro söder om Stockholm.

Men det är inte bara fågelkvittret och våren som gör vårdcentralens verksamhetschef Reza Mohammadi extra glad.

Han har efter ett par månaders planering nu kunnat utöka öppettiderna på vårdcentralen, till klockan sju på måndags- och tisdagskvällar.

Vi diskuterade under hösten att utöka öppettiderna

– Vi diskuterade under hösten att utöka öppettiderna för de som inte kan komma till oss förrän senare på dagarna. Först beslutade vi att ha öppet till halv 5, när sedan de här pengarna kom kan vi ha öppet ännu längre, säger han.

Pengarna är de 160 miljoner, en del av kömiljarden, som alliansen nyligen sköt till för de husläkarmottagningar som behöver korta väntetiderna.

Specialistsjuksköterskan Katja Raetz, Reza Mohammadi och Marie Ljungberg Schött (M).

Specialistsjuksköterskan Katja Raetz, Reza Mohammadi och Marie Ljungberg Schött (M).

– 20 procent av vårdcentralerna har valt att ta del av bidraget, det är cirka 40 verksamheter, säger sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött (M) som också var på plats i Jordbro under måndagsförmiddagen.

Är detta pengar ni kommer fortsätta med?

– Vi vill ju ha tillbaka kömiljarden på tre miljarder kronor, i både Stockholm och i landet. På det sättet kan vi stimulera och ersätta husläkarmottagningarna så de kan ta emot fler patienter framöver, säger Marie Ljungberg Schött.

Jordbro vårdcentral var 2016 den vårdcentral i länet som i den nationella patientenkäten tappade flest placeringar av alla vårdcentraler i länet.

Fyra läkare och fyra sjusköterskor jobbar våra nya kvällsskift

Reza Mohammadi beskrev då situationen i väntrummet som svår, patienter i Jordbro vittnade om ständiga läkar- och sköterskebyten och oppositionslandstingsrådet Dag Larsson (S) röt ifrån och menade att alliansens snålande med pengar låg bakom väntetiderna i länet.

Men kanske är en ljusning alltså här.

– Fyra läkare och fyra sjusköterskor jobbar våra nya kvällsskift. Nu hoppas vi bara att fler använder sig av vårdguiden på webben för att boka tider hos oss. Mitt mål är att tio procent av besöken bokas på webben under 2018, säger Reza Mohammadi.

Ni kommer vilja fortsätta med kvällsöppet?

– Ja, vi vill bli så tillgängliga som möjligt för våra patienter.

Fakta

Alliansen, kömiljarden och vården i landet

Alliansen lanserade i mars i år förslaget om en ny och uppdaterad så kallad kömiljard, för att korta vårdköerna i landet.

Den S-styrda regeringen har under mandatperioden valt att ta bort kömiljarden på riksplanet, och tror i stället på långsiktiga satsningar på personalen i vården som lösning på personalbristen och vårdköerna.

Alliansen menar å sin sida att dagens vård är för otillgänglig. Man har bland annat uppgett att nästan 100 000 personer just nu står i vårdkö, nästan dubbelt så många som i oktober 2014 när alliansen tappade makten.

Alliansen hoppas att den uppdaterade kömiljarden ska fungera som en morot för landsting och regioner att korta köerna. Man vill också att den ska omfatta återbesök och rehabilitering av kroniskt och långvarigt sjuka.

Källa: Mitt i