Grevens hinder mot cyklisterna

För att cykla mellan Åkersberga och Täby, via Ullna golfbana, får Parto Farjampour ta sig över en stor stenbarriär på Gamla Roslagsvägen.
För att cykla mellan Åkersberga och Täby, via Ullna golfbana, får Parto Farjampour ta sig över en stor stenbarriär på Gamla Roslagsvägen.
Foto: Kinna Lundin  Väghinder längs med arbetsvägen i Rydbo
Foto: Kinna Lundin Väghinder längs med arbetsvägen i Rydbo
Foto: Roger Melin  Väghinder längs med arbetsvägen i Rydbo
Foto: Roger Melin Väghinder längs med arbetsvägen i Rydbo
Stora stenar, ett dike och en betongbarriär.

Cyklister och fotgängare för en kamp för att ta sig fram på greve Douglas vägar.

Invånarna rasar och kommunalrådet Michaela Fletcher (M) stämmer in i kritiken.

– Det upplevs som väldigt provocerande, säger hon.

Cykelvägarna till Täby, där merparten av marken ägs av greve Douglas, lämnar mycket att önska för Åkersbergaborna. De som tar skogsvägen mellan Täljö och Rydbo får snällt lyfta cykeln över ett betonghinder innan de trampar vidare.

Tar du i stället cykelvägen vid Ullna, Gamla Roslagsvägen, väntar både stenbumlingar och ett stort uppgrävt dike innan du kan trampa vidare mot Arninge.

Under hösten har även en stor sten dykt upp vid järnvägsöverfarten vid Rydbo station så att det är mycket svårt att ta sig över järnvägen till skogsvägen mellan Rydbo och Täljö. Först fanns där en mindre sten, men när den togs bort sattes en ännu större sten dit.

Många invånare har reagerat på väghindren. En av dem är Kinna Lundin som fått lyfta cykeln över betonghindret mellan Täljö och Rydbo. Hon föredrar denna väg framför gamla Roslagsvägen, som endast nås via 276:an där bilarna viner förbi nära cyklisterna.

– Det är skandalöst att markägaren saboterar den enda cykelväg som finns till Täby. Stenarna vid betonghindret går långt upp i skogen så det finns ingen smitväg förbi, säger hon.

En annan cyklist är Magnus Emanuel som önskar att familjen Douglas öppnar upp en cykelremsa på gamla Roslagsvägen. I dag måste han först lyfta cykeln över ett stenhinder, för att sedan ta sig in i skogen för att komma förbi det dike som företrädare för markägaren grävt upp.

– Om det fanns en cykelväg skulle man cykla där utan att behöva vara akrobat, säger han.

Anne-Marie Wickström är vd för Wasatornet, som är markägare Douglas företag. Hon säger att väghindren satts upp för att förhindra motorfordon från att åka på deras vägar.

Enligt henne har de på båda platserna haft problem med tjuvdumpade sopor på ägorna och enligt henne är inte arbetsvägen vid Rydbo avstängd.

– Farthindren bör vara kvar så länge problemen med buskörning av allt från mopeder till skotrar och dumpning av avfall kvarstår. Skulle det problemet försvinna kan vi naturligtvis ta bort farthindren, skriver hon i ett mejl.

Hon förstår dock att hindren upplevs som besvärliga.

– Naturligtvis är allt detta både oönskat och opraktiskt, både för oss som bor och verkar på gården, men även för de besökare som vi välkomnar i enlighet med allemansrätten, skriver hon.

Vad säger myndigheterna då? Väghindren på Gamla Roslagsvägen har hamnat på länsstyrelsens bord, som just nu undersöker om väghindren får finnas där.

Både SL och kommunen tittar på om stenen vid järnvägsövergången i Rydbo får ligga där.

Kommunen undersöker även om arbetsvägen mellan Täljö och Rydbo kan öppnas upp för cyklister men förbli stängd för motorfordon.

Kommunalrådet Michaela Fletcher (M) vill dock inte tvångsöverta – expropriera – Douglas mark för att få till en cykelväg.

– Det kommer inte ske så länge som jag sitter här. Det är en stor markägare och vi vill ha framgång i andra markärenden med.

Fakta

Fakta:

Läsarkommentarer på sociala medier angående stenen vid Rydbostation:

”Den är STOR men är den BAUTASTOR?”

”Om man är rullstolsbunden då och kanske vill åka tåg???”

”Men hur i helvete tänker dom. kan ju knappt gå förbi. ska man hoppa över eller”

”Det är dags att expropriera!”

Ang stenarna vid Ullna som syns på stora bilden:

”Oacceptabelt att behöva lyfta cykeln över hinder”

Fakta

Öppnar upp för cykelväg vid Norrortsleden

Familjen Douglas vill inte göra en cykelväg på marken längs med Gamla Roslagsvägen.

Däremot öppnar hans företag Wasatornet upp för en ny cykelväg norr om Norrortsleden mellan Ullna Golf och Lövsättra.

Det är en samfällighetsförening i Lövsättra som drivit frågan och de har kommit överens med Wasatornet och den andra aktuella markägaren, Fahlin förvaltning, om var cykelvägen skulle kunna dras. Dock finns ingen finansiär än men Österåkers kommun tittar på frågan.