LÄS ÄVEN
Öppnare och grönare planer för nya centrum