Nu öppnas ny gångtunnel i Dalénum

I mitten av bilden dyker den nya tunneln ner under Södra Kungsvägen.
I mitten av bilden dyker den nya tunneln ner under Södra Kungsvägen.
I morgon bitti öppnas en ny gång och cykeltunnel i Dalénum.
Nu blir det lättare att gå och cykla mellan Södra Kungsvägen och Aga-torget.

Den nya gång- och cykeltunneln förbinder Södra Kungsvägen med Agatorget och Dalénum.

Poängen med tunneln är att cyklister och gångtrafikanter ska slippa korsa Södra Kungsvägen.  Därför släcks de tillfälliga trafikljusen för gångtrafikanter över Södra Kungsvägen ner när tunneln öppnas. De vita strecken kommer dock att finnas kvar ett tag men ska tas bort senare.

Tunnelbygget är del i ett större vägprojekt i Dalénum.  I september förra året påbörjades ett arbete med att bygga en cirkulationsplats på Södra Kungsvägen.

Målet men rondellen är att biltrafik till Dalénum ska gå direkt från Södra Kungsvägen i höjd med Mjölksurrevägen,  istället för – som idag –  från Agavägen. Detta kommer enligt staden minska trafiken på Agavägen och skapa en snabbare väg till Dalénum.

Arbetet med detta har pågått sedan september förra året och väntas vara klart i sin helhet till årsskiftet.

 

Fakta

Detta ska ske i Dalénum

✔️En ny cirkulationsplats i korsningen Mjölksurrevägen och Södra Kungsvägen

✔️En ny in- och utfart till Dalénum 

✔️En ny gång- och cykelväg 

✔️Det ska även byggas en gång- och cykeltunnel som förbinder Södra Kungsvägen med Agatorget och Dalénum. Invigs i morgon bitti. 

Källa: Lidingö stad