Öppning för fler överdäckningar vid Centralen

Här, norr om Kungsbron upp mot Barnhusbron, kan det bli många nya hus.
Här, norr om Kungsbron upp mot Barnhusbron, kan det bli många nya hus.
Det kan bli fler överdäckningar vid Centralen. Staden är nu öppen för att utreda en överdäckning även mot Klarastrandsleden, något som diskuterats sedan 1990-talet, men hittills aldrig slagit igenom.

Stadshuscentern kommer ofta med spektakulära förslag om höga hus och förtätning av City. Ofta händer inget med dem. Men i en motion där de driver tanken att spårområdet norr om Centralen ska överdäckas och bebyggas med bostäder får de gehör från tjänstemännen.

Tanken är inte ny och staden påpekar i sitt svar på motionen att den fanns med redan i 1999 års översiktsplan. Och samtidigt påpekas att det är en bra idé att vidga City västerut mot Klara sjö. Dock finns risker som måste utredas närmare.

– Det går farligt gods på spåren som man måste hantera. Det är också något staden inte styr över. Om det kan transporteras på andra vägar än tvärs genom stan ger det andra förutsättningar, säger Christina Norén som är handläggare på exploateringskontoret.

Stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert, S, är också öppen för idén.

– Det är klart att det vore bra för Stockholm om det blev av. Det är en bra idé som jag hörde talas om första gången när Mats Hulth gjorde ett gemensamt utspel med SJ på 90-talet. Om det gick att fortsätta bygga ända bort mot Klarastrandsleden skulle det bidra till en bättre stad.

Hur kommer det sig då att det ännu inte blivit av?

– Det är inte stadens mark. Jag tror att Banverket varit tveksamma tidigare eftersom de vill ha flexibilitet för hur spåren ska ligga.

Centerpartiet hävdar i sin motion att överdäckningen skulle kunna ge plats för 6000 nya bostäder och 140 000 kvadratmeter kontorsyta. Och de vill att staden tar fram en överdäckningsstrategi för att omvandla fler trafikleder och järnvägsspår till bostäder och kontor.

 

Motionen tas upp på exploateringsnämndens möte i nästa vecka.