Oppositionen: Åtgärderna räcker inte

Nu kritiserar även C, S och Mp majoritetens åtgärder för att häva krisen på stadsbyggnadskontoret.
– De är otillräckliga och kortsiktiga.

Finns också där poddar finns.


Nyligen krävde Vänsterparitet på Lidingö mer ingående svar om vad majoriteten tänker göra åt krisen mellan tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret och nämndens ordförande Fredrik Vinstock (M).

Nu kritiserar den samlade oppositionen på ön –  C, Mp och S – de åtgärder som majoriteten har presenterat.

”Efter att ha analyserat de föreslagna åtgärderna anser Centerpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet att de är otillräckliga, kortsiktiga och i vissa fall motverkar syftet, att åtgärda uppenbara brister och problem”, skriver de i ett gemensamt pressmeddelande.

I ett pressmeddelande säger de tre partierna att risken är stor att rättssäkerheten i bygglovshantering försämras och att Lidingöborna får sämre service. Dessutom varnar de för att rekryteringen av personal kommer att försvåras framöver om inte situationen blir bättre.

Tjänstemännen – lagexperter att luta sig mot

”När politiken inte litar på tjänstemännen och lägger sig i detaljer, riskerar det rättssäkerheten i bygglovshanteringen, vilken ska hanteras professionellt utifrån lagar, planer och expertkunskaper”. 

Så säger de tre gruppledarna, Patrik Buddgård (C), Daniel Larson (S) och Patrik Sandström (MP) i ett gemensamt uttalande.

De menar att fritidspolitiker helt enkelt inte har den expertis som tjänstemännen har för att hantera komplicerade ärenden utifrån lagstiftning och styrdokument.

”Därför har vi anställda tjänstemän som kan göra sakbedömningar och ge information till och svara på nämndledamöternas frågor innan beslut”.

Moderaterna och Lidingöpartiet  har idag förklarat sin syn på rollfördelningen mellan politiker och tjänstemän i en insändare i Mitt i.

De tre partierna menar att majoriteten skulle tagit tag i krisen tidigare.

”Detta handlar inte om förändringen i den politiska inriktningen, som majoriteten säger, utan hur den genomförs. Det finns brister i ledarskapet där gränsdragningen mellan politik och tjänstemännens profession inte fungerar”,  skriver de.

Krisen på stadsbyggnadskontoret hamnade på agendan när ett skyddsombud skrivit en anmälan till kommunledningskontoret om bristande arbetsmiljö.