Oppositionen vill ge mer till skola och klimat – och höja skatten

Mathias Bohman, Socialdemokrat; Anders Rosén, Vänsterpartiet; Maria Tuvesson, Miljöpartiet; Upplands Väsby
Mathias Bohman (S), Anders Rosén (V) och Maria Tuvesson (MP) presenterade oppositionens budget under tisdagen.
Under de kommande tre åren vill oppositionen (S, V och MP) satsa 50 miljoner kronor extra på både skolan och kommunens klimatmål, ha fler fältarbetare och höja skatten med 30 öre.

På tisdagen, utanför Väsbyskolan, presenterade socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet sin budget inför 2020-2022.

Partierna vill bland annat höja skolpengen och öka antalet lärare, förskolelärare och skolbibliotekarier. De vill också inrätta en mobil förskolebuss och kommunal SFI-undervisning.

– Under förra mandatperioden hade vi tydligt fokus på att lyfta resultaten i skolan och gjorde den till en väldigt tydlig prioritering. Det fokuset fortsätter i den här budgeten. Nu gör vi en stor satsning på att lyfta skol- och förskolelokaler, både invändigt och utvändigt, säger oppositionsrådet Mathias Bohman (S)..

Väsby ska bli helt fossilfritt

För att uppnå målet om en fossilfri kommun 2030 vill oppositionen bland annat investera i solpaneler och förbättra cykelvägarna, samt bygga en cykelbro över E4:an.

– Vi har bara tio år på oss att nå målet och behöver ett nödvändigt klimatledarskap i kommunen. Vägarna behöver byggas ihop och göras säkra för våra barn, dessutom behöver man se till att det finns cykelparkeringsplatser och kanske lånecyklar också, säger Maria Tuvesson (MP).

Oppositionen vill även satsa drygt två miljoner för att påskynda utbyggnaden av tillagningskök i skolorna.

– Vi började med att renovera Väsbyskolans kök och Frestaskolans kök byggdes förra året. Nu vill vi att Grimsta och Runbyskolan också får tillagningskök. Maten blir mycket bättre när den lagas på plats, man slänger inte lika mycket och det blir mindre transporter. På Bollstanäs skolavslutning fick vi föräldrar höra i rektorns tal att barnen verkligen gillar maten. 

Trygghet och omsorg

För att öka jämlikheten, tryggheten och förebygga brottslighet vill oppositionen bland annat anställa tre fältarbetare, och inte skära ner på ungdomsverksamheterna Nav1 eller Vega.

Samtidigt säger Mathias Bohman (S) att man inte accepterar Väsbyalliansens föreslagna nedskärningar på 9,4 miljoner kronor inom omsorgen.

– Tar du bort de pengarna försvinner omkring 15 heltidstjänster från äldreomsorgen. Vi vill ha en hög kvalitet i omsorgen, det går före sänkta skatter.

Skattehöjning

Förslaget på skattehöjning med 30 öre tror Mathias Bohman (S) att Väsbyborna skulle förstå.

– Vi lägger en budget utifrån vilken service vi tror att Väsbyborna vill ha och förväntar sig av kommunen, säger han.

Vilken av de två budgetförslag som nu presenterats, Väsbyalliansens och oppositionens, röstar kommunen om på det sista kommunfullmäktigesammanträdet inför sommaren, den 17 juni.

Oppositionens budgetförslag

S, V och MP:s föreslagna satsningar 2020-2022

Skola och förskola:

Höjd skolpeng

Fler bibliotekarier

Resurser till förskolor för stöd av barn med psykisk funktionsnedsättning

Mobil förskolebuss

Upprustning av förskolor och skolor

SFI i Väsby

Klimatsatsningar

Investeringar i solceller, fossilfria fordon, källsortering

Tillagningskök på skolor

Cykelstaden Väsby

Äldreomsorg

Heltid som norm och ett pilotprojekt för arbetstidsförkortning

Kommunal hemtjänst

Social hållbarhet och trygghet

Stöd till studieförbund, föreningslokaler och seniorernas hus

Inga nedskärningar i Nav1/Vega

Insatser för ungdomar som inte studerar eller arbetar

Fler fältarbetare

Kultur och fritid

Full finansiering av driftkostnader för investering i ridhus etapp 2, fotbollshall och fotbollsplan i Runby.

Fortsatt utveckling av Väsby friluftsområde

Utveckling av kulturskolan

Besökscentrum på Gunnes gård

Källa: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet