Oppositionen kräver mer pengar till skolan

Oppositionspartierna presenterade sina budgetförslag på fullmäktiges sammanträde i förra veckan.

Mer pengar till skolan var ett återkommande krav.

– Vi vill ha bättre kvalitet i skolan, säger Emil Högberg (S), oppositionsråd.

Socialdemokraterna vill även ha fler sommarjobb och bättre studie- och yrkesvägledning för unga.

– Det finns över 800 personer som varken studerat eller arbetat tre år i rad, säger Emil Högberg.

Socialdemokraterna budgeterar för ett totalt överskott på 38,4 miljoner kronor, jämfört med alliansens 50 miljoner.

– Vi tycker kommunen skulle kunna budgetera med ett mindre överskott än man gör nu, säger han.

Huddingepartiet vill lägga 9 miljoner kronor extra på skola och gymnasium, bland annat arbetsmiljön. Partiet vill även ge mer hjälp till förskolebarn och deras föräldrar.

– Vi vill ha ett mobilt förskoleteam med socialsekreterare och fältassistenter för att hjälpa barn och ibland deras föräldrar. Det skulle vara ett sätt att avdramatisera hjälpinsatser, säger Huddingepartiets Lars Björkman.

I budgetförslaget läggs 25 miljoner kronor extra för att återgå till det uttag av gatukostnader som gällde tidigare – att befintliga fastighetsägare inte ska behöva betala för upprustning av vägar.

Med ett år kvar till valet hävdar kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M) att skillnaden mellan partiernas förslag aldrig har varit mindre än nu.

– Det finns en bred uppslutning kring budgeten, men vad andra gjort är att tumma på marginalerna för framtiden genom att räkna med ett mindre överskott och i stället strö ut pengar på olika håll, säger han.

Han pekar på att alliansens budget innehåller mer pengar till skolan nästa år.

– Vi räknar upp lönerna för lärarna, säger han.

Att överskottet skulle bli onödigt högt håller han inte med om, utan tycker tvärtom att 50 miljoner kronor är i minsta laget.

– Med tanke på den oroliga ekonomin i världen så behövs det en buffert, säger Daniel Dronjak Nordqvist.

Fakta

Mobila hjälpteam och kamerakoll

Fyra partier har egna budgetförslag. Sverigedemokraterna har ett tilläggsyrkande.

S vill ha bättre kvalitet i skolan och fler sommarjobb åt ungdomar.

MP vill satsa på klimat och utbildning samt spara in på administration.

V vill satsa på skola, vård, omsorg.

Huddingepartiet vill införa mobila hjälpteam i förskolan.

Sverigedemokraterna vill ha fler vuxna samt kameraövervakning i skolan.