Min lokala hjälte

Oppositionen kritisk mot Ringvägenbygget

Diskussionerna har gått varma om det föreslagna 13-våningshuset på Ringvägen.
Diskussionerna har gått varma om det föreslagna 13-våningshuset på Ringvägen.
Det omdiskuterade bygget på Ringvägen i Kungsängen får åka en vända till genom politiken. Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet till samhällsbyggnadskontoret.

Det var Moderaterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna som motsatte sig den föreslagna detaljplanen där det omdiskuterade höghuset på 13 våningar ingår – och efter kommunfullmäktigemötet den 8 februari skickas nu ärendet tillbaks till samhällsbyggnadskontoret.

Den 20 februari, på ett extrainsatt kommunstyrelse- och kommunfullmäktigemöte, ska ett eventuellt nytt förslag läggas fram.

Moderaterna och Liberalerna vill att man ska se över parkeringsfrågan – som det ser ut just nu kan det vara alldeles för få parkeringar inplanerade i detaljplanen enligt dem.

– Man har satt en låg kvot på 0,5 parkeringsplatser per hushåll, men verkligheten i Upplands-Bro är att bilkvoten är 1,1. Då tycker vi inte att det är tillräckligt utrett vilket behov som kommer att finnas i området. Situationen i Kungsängen centrum är besvärlig när det gäller parkering redan idag, säger Fredrik Kjos, oppositionsråd för Moderaterna.

De vill också se en trafiklösning för ökad trafiksäkerhet vid korsningen mot Enköpingsvägen och att nya byggnader ska smälta in i den befintliga bebyggelsen.

– Det får gärna byggas mycket och på höjden, men finns det omkringliggande bebyggelse finns det en möjlighet att höga hus kan störa. Vi tycker inte att man har tittat tillräckligt mycket på alternativa möjligheter, säger Fredrik Kjos.

Sverigedemokraterna är mer bitska i sin kritik och kallar de planerade husen för ”kortsiktiga och klumpiga betongklossar” och menar att den föreslagna bebyggelsen inte passar in i Upplands-Bro kommun. De vill att man ska se över höjden på bebyggelsen och ge utrymme för mer grönområden.

”Vi ställer oss dock positiva till att området utreds för byggnation” skriver de i sin motivering till återremissen.