Min lokala hjälte

Oppositionen kritiskt till biblioteksnedläggning

Biblioteket i Skarpäng är ett av de bibliotek som hotas av nedläggning.
Biblioteket i Skarpäng är ett av de bibliotek som hotas av nedläggning.
Inom kort kan tre bibliotek i Täby lägga ned. Kommunen vill satsa mer på huvudbiblioteket och biblioteket i Näsbypark, och för att frigöra resurser till det kan andra bibliotek behöva stänga. Nu riktar socialdemokraterna stark kritik mot förslaget.

– Det är inte rimligt att satsa så lite på biblioteken som Täby gör, säger oppositionsrådet Annica Gryhed (S).

Den 18 april ska kultur- och fritidsnämnden ta ställning till den nya biblioteksutredningen. I den läggs det fram tre förslag som ska frigöra resurser som kan satsas på att utveckla huvudbiblioteket och biblioteket i Näsbypark.

I samtliga förslag ingår att en del bibliotek lägger ned. Enligt det första förslaget ska Hägernäs, Gribblylund och Skarpäng stänga, i de andra två bara Skarpäng och Hägernäs.

– Så är det tyvärr, vill vi fortsätta och utveckla våra bibliotek, med söndagsöppet och annat, så kommer det att kosta något, säger Robert Stopp (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Idén att lägga ned bibliotek möter dock hård kritik från oppositionen.

– Täby växer och då behöver också kulturen växa, alliansen har själva sagt att de ska satsa på våra kommundelscentrum, då är det väldigt ologiskt att lägga ned bibliotek, säger Annica Gryhed (S), oppositionsråd i Täby.

Hon tycker inte att en ökad satsning på huvudbiblioteket och biblioteket i Näsbypark motiverar att man lägger ned andra bibliotek.

– Att vi ska ett modernt huvudbibliotek som är söndagsöppet är en självklarhet, men det är inget skäl till att lägga ned andra bibliotek. Att ha söndagsöppet kostar bara 300 000 kronor, vi föreslog att man skulle införa det i höstas, men då sa alliansen nej. Om man tittar på andra liknande kommuner så satsar Täby väldigt lite på biblioteken, Nacka satsar till exempel mer. Vi borde kunna ligga på samma nivå, säger Annica Gryhed.

Enligt Robert Stopp finns det dock inga mer pengar att ta av. Vill man ha pengar att satsa måste man skära ned någonstans.

– Vi vill alltid ha mer pengar i vår nämnd, men nu får vi inte det. Så vill vi något, till exempel göra huvudbiblioteket till ett kulturhus, så kommer det att ske på bekostnad av något annat, säger han.