ANNONS

Oppositionen överklagar hyresrabatten för friskolor till domstol

Oppositionspartierna S, V och MP överklagar beslutet om en hyresrabatt riktad till friskolor som vill etablera sig i kommunen. På måndagen lämnade man in en överklagan till förvaltningsrätten.
ANNONS

I dag meddelar oppositionspartierna S, V och MP att man överklagar beslutet att införa en hyreserabatt för friskolor som vill etablera sig i kommunen. Partierna har lämnat in en överklagan av beslutet som togs vid kommunfullmäktiges extrainsatta möte den 16 oktober.

Hyresrabatten

Detta har hänt

❑ 26 september  När Mitt i skrev om hyresrabatten i samband att förslaget skulle diskuteras i kommunfullmäktige första gången, så sa kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M):

– För oss är det viktigt att vi möjliggör för privata aktörer att kunna etablera sig i kommunen, det finns så pass många fantastiska skolor och skolaktörer som vi kommer att välkomna.

Hyresrabatt för friskolor ska få fler att vilja satsa i kommunen


❑ 9 oktober Det var dags för kommunfullmäktiges första möte efter sommaruppehållet. En rad ärenden stod på dagordningen – däribland hyresrabatten.

Beslut om kritiserad hyresrabatt för friskolor väntas ikväll


❑ 10 oktober Fullmäktige var över. Timmarna gick och talarlistan blev längre och längre då politikerna debatterade frågan om hyresrabatt för privata aktörer som vill starta skolor och förskolor i kommunen. Hur det slutade? Med återremiss.

Efter jättedebatt – förslaget om hyresrabatt skickades tillbaka


❑ 17 oktober Efter oppositionens minoritetsåterremiss så kallades politikerna till ett extrainsatt kommunstyrelsemöte, samt ett extra fullmäktige redan påföljande vecka. Här röstas hyresrabatten igenom. På Facebook skrev moderaterna i Upplands-Bro:

”Tack vare Alliansen i Upplands-Bro kan nu friskolor etablera sig och verka under likvärdiga villkor som kommunala skolor. En god grund för kraftigt ökad valfrihet för familjerna i Upplands-Bro.”

Unikt beslut klart: Upplands-Bro inför hyresrabatt för friskolor


❑ 11 november Oppositionen överklagar beslutet om att införa hyresrabatt till Förvaltningsrätten.

Därför överklagar oppositionen

Överklagandet är ett gemensamt beslut av Erik Karlsson (V), Sara Ridderstedt (MP) och Camilla Janson (S).

Trion skriver i ett pressmeddelande att ”bidragsmodellen riskerar att medföra oklara kostnader för kommunen, samt att modellen inte garanterar likabehandlingsprincipen i förhållandet mellan kommunala skolor/förskolor och fristående aktörer.”

Hur beslutet togs – en anledning till överklagan

Oppositionsrådet Camilla Janson (S) menar att hur beslutet togs är odemokratiskt, och att det här är en del i varför oppositionen kommit överens om att överklaga.

– När vi antagit en modell för hyresrabatt så vill vi veta att den är rättssäker och likvärdig för både friskolor och kommunala skolor, därför vill vi att beslutet prövas.

Hur vanligt är det att beslut i kommunen laglighetsprövas?

– Jag har varit politiskt aktiv i 25 år och har aldrig varit med om att vi behöver gå till förvaltningsrätten för att få svar från, i det här fallet, minoritetsstyret och Sverigedemokraterna,