Oppositionen satsar på jobb och ekomat

Sommarjobbsgaranti, kravmärkt mat och utbyggda skolbibliotek.

Det är några av punkterna i oppositionens budgetförslag.

Oppositionspartiernas budgetförslag kan ses som en fingervisning om vad de vill åstadkomma med ett eventuellt maktskifte.

Socialdemokraterna vill bland annat införa en sommarjobbsgaranti genom att budgetera för att kommunen kan finansiera 1 000 sommarjobb. (S) satsar också mer pengar på ytterligare höjningar av lärarlöner och hemtjänstersättningen. Det sammanlagda tillskottet är 30 miljoner kronor som (S) vill ta bland annat från kommunens buffert.

– Kommunen har gått plus med 25 till 100 miljoner per år de senaste tio åren. Långsiktiga satsningar är viktigare än att ha de här stora marginalerna, säger Freddie Lundquist (S).

Miljöpartiet har budgeterat för cirka fyra miljoner mer än majoriteten. En av punkterna i MP:s förslag är att öka andelen kravmärkt mat som kommunen köper in, först minst 20 procent och sedan ska andelen öka med åren.

Andra förslag är fler platser till Kulturskolan samt en etisk dimension i kommunens upphandlingspolicy, utöver de krav på miljö och ekonomi som finns i dag.

– Vi berömmer också majoritetens arbete med cykelsatsningar, vi ser att de har närmat sig oss i den frågan, säger Peter Godlund (MP).

Vänsterpartiet vill som enda parti höja kommunalskatten, och genom detta göra det möjligt att minska vinstuttagen från de kommunala bolagen – och satsa mer på skolbiblioteken.

– Vi menar att majoriteten bland annat slipper skattehöjningar genom att ta ut pengar ur de kommunala bolagen. Vi kan gå med på ett vinstuttag men inte såhär stort. De allmännyttiga bolagen kan inte vara majoritetens kassako, säger Barkat Hussein (V) i ett pressmeddelande.

Kommunstyrelsens ordförande Douglas Lithborn (M) kommenterar oppositionens förslag såhär:

– Den verkliga skillnaden är att bara Vänsterpartiet vill höja skatten, det betyder att de partier som säger sig vara emot skattesänkningar faktiskt köper de sänkningar vi har gjort.

I måndags, efter den här tidningens pressläggning, klubbade kommunfullmäktige sannolikt igenom majoritetens förslag. Förslaget behöver dock antas ytterligare en gång av kommunfullmäktige, efter valet, för att bli slutgiltigt.