Oppositionen satte stopp för ombildning

En politisk minoritet lyckades förra veckan skjuta upp beslutet om ombildningar i två bostadsområden i Barkarby.

Men redan i morgon kan ombildningarna klubbas.

En minoritet av politikerna lyckades förra veckan med hjälp av en minoritetsåterremiss fördröja ett beslut om att sälja 390 hyreslägenheter i Barkarby till hyresgästerna.

Orsaken till att oppositionen, (S), (MP) och (V), tog till den ovanliga metoden är att styrelsen i kommunens bostadsbolag Järfällahus nyligen stoppat ombildningar i två andra områden, i Jakobsberg, för en ny prisvärdering.

– Det väcker misstankar om fel värdering även i Barkarby och man bör därför avvakta tills nya värderingar är klara, säger oppositionsrådet Claes Thunblad (S).

Enligt Thunblad är det första gången oppositionen tagit till minoritetsåterremiss sedan Alliansen övertog makten i Järfälla 2006.

Områdena där en ny prisvärdering nu ska göras är Östra Polhem och Nedre Hammaren, båda i Jakobsberg, där 323 lägenheter är på väg att ombildas.

Johnny Lennström (M), ordförande i Järfällahus AB, säger att en ny prisvärdering kom upp som ett förslag i styrelsen.

– Man tror att prisutvecklingen varit densamma för hyresfastigheter som för bostadsrättsfastigheter, men det tror inte jag. Vi gör det för att få tyst på debatten, säger Johnny Lennström som är upprörd över oppositionens agerande i fullmäktige.

– Järfällahus styrelse, inkluderat Socialdemokraterna, har varit enig om att sälja i Barkarby. Oppositionen slår mot sina egna ledamöter i Järfällahus styrelse. Och det är en skymf mot de boende, ett förakt. Det här borde de ha flaggat för betydligt tidigare, säger Lennström som tror att oppositionen egentligen är ute efter att stoppa ombildningen.

Claes Thunblad står fast vid att minoritetsåterremissen var riktig. Han vet att en enig styrelse i Järfällahus stod bakom försäljningen av Barkarby A och B men säger att en ny situation uppstått i och med att en ny värdering ska göras av fastigheterna i Jakobsberg.

– I det läget är det inte ansvarsfullt att låta försäljningen i Barkarby genomföras, säger han.

I morgon onsdag håller kommunfullmäktige ett extra sammanträde med anledning av den uppkomna situationen. Det troliga är att det finns en majoritet för ombildningen. Hyresgästerna kan i så fall ta över från 1 juli som planerat.

Ett prisförslag på de fastigheter i Jakobsberg som ska prisvärderas på nytt, kan tidigast finnas klart till kommunfullmäktige 30 september. Säger politikerna ja till den affären kan hyresgästerna ta över fastigheterna från 1 november.