ANNONS

Oppositionen skickade tillbaka budgeten – frysta skolpengen orsak

Nu tas budgeten åter upp på decembermötet.
Nu tas budgeten åter upp på decembermötet.
Majoritetens budget skickades tillbaka av oppositionen på eftermiddagens fullmäktigemöte. Den heta frågan var det hårt kritiserade förslaget om att frysa skolpengen. Daniel Källenfors (M) kritiserar oppositionen.
– I det här fallet handlar det bara om att obstruera.
ANNONS

Oppositionen på Lidingö, Mp, C, S och V stoppade majoritetens budgetförslag, ärendet blev en så kallad återremiss.

Majoriteten har kritiserats hårt för förslaget att frysta skol- och förskolepengen.

Förskolebarn var med när protest mot fryst skolpeng lämnades in

– Det är en total felprioritering från majoritetens sida att välja att frysa skolpengen till förskola och grundskola samt äldreomsorg, samtidigt som man sänker skatten med 51 miljoner. Vi ser gärna att man sänker skatten, men först måste kärnverksamheterna som skola och omsorg få de resurser de behöver, säger Patrik Buddgård (C), gruppledare för Centerpartiet i en kommentar.

Skolpengen var den främsta anledningen till att partierna, som i övrigt har skilda budgetförslag,  gemensamt yrkade på en minoritetsåterremiss.

– Istället för att spara till investeringar och ha en buffert för framtida kostnadsökningar, så vill majoriteten i sin budget spara ännu mer på förskola, grundskola och äldreomsorg kommande år. Det riskerar att försämra kvaliteten för Lidingöborna och försvåra den sociala hållbarheten, säger Patrik Sandström (MP), oppositionsråd.

– Nu är det upp till den politiska majoriteten att återkomma med ett budgetförslag som inte slår mot välfärden. Jag hoppas de är mottagliga för den signal vi sänder från oppositionen, säger Jonas Lundgren, gruppledare i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet.

Källenfors försvarar frysta skolpengen: ”Ligger högre än jämförbara kommuner”

Enligt återremissyrkandet ska nu majoriteten göra justeringar i budgeten som ska diskuteras på nästa kommunfullmäktige i december. 

ANNONS

Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande, avfärdar dock kritiken.

–Det är oppositionens rätt att begära återremiss. Men  i det här fallet handlar det bara om att obstruera. Vi är trygga med att vi har räknat upp skolpengen med 15 procent de senaste fem åren och att den fortsatt kommer att ligga på en högre nivå än jämförbara kommuner, säger han.