Oppositionen stoppade bostadsutförsäljning

TYRESÖ I torsdags skulle kommunfullmäktige ha fattat beslut om en försäljning av Tyresö bostäders bostäder på Diamantgången. Men S, V och MP fick beslutet uppskjutet.

– Ärendet var inte berett. Vi vet inte hur en försäljning drabbar bostadsmarknaden och vilka kostnader det får för kommunen. Om beslutet överklagas håller det inte för en rättslig prövning, säger Anita Mattsson (S), oppositionsråd.