Oppositionen varnar för stora förskolegrupper och ökande klotter

Henrik Sjölander, gruppledare för Moderaterna i stadsdelsnämnden.
Henrik Sjölander, gruppledare för Moderaterna i stadsdelsnämnden.
Maria Johansson (L), vice ordförande i stadsdelsnämnden.
Maria Johansson (L), vice ordförande i stadsdelsnämnden.
Mitt berättade om den styrande majoritetens förslag för Kungsholmen framöver. Men inom den politiska oppositionen på Kungsholmen har man flera synpunkter på hur stadsdelen styrs. Bland annat oroar man sig över bland annat att klottret ökar, över större barngrupper i förskolan och platsbrist på äldreboenden.

I en tidigare artikel berättade Mitt i Kungsholmen om den styrande majoritetens planer för stadsdelen. Men vi frågade också oppositionen vad de tyckte:

Henrik Sjölander, gruppledare (M) i stadsdelsnämnden, vad tycker ni om majoritetens arbete så här långt?

– En sak vi har lyft är att barngrupperna ökat i förskolan. Vi lyckades under förra mandatperioden pressa ner dem rejält och ser nu en oroande trend.

– En annan sak vi är bekymrade över är ökningen av klotter och skadegörelse i området. Nolltoleransen som Alliansen införde har man börjat tumma på med förslag på lagliga väggar och det tar också väldigt lång tid tills anmält klotter är åtgärdat.

– Vi är oroade över att kostnaderna för att hålla rent kommer att öka.

Vad vill ni satsa på?

– Vi vill prioritera kärnverksamheten, alltså förskola, äldrevård och social verksamhet. Där budgeterar vi mer pengar än majoriteten. Vi tycker att de sprider för mycket pengar på andra saker som utskott, demokratisatsningar och nya råd. Saker som kan vara bra i sig, men som inte kan gå före en fungerande förskola eller äldreomsorg.

Maria Johansson (L), vice ordförande i stadsdelsnämnden, vad tycker ni om majoritetens arbete så här långt?

– Vi tycker det är bra att Kungsholmens majoritet ännu inte har genomfört samma återkommunalisering som i andra stadsdelar. Vi värnar mångfalden och valfriheten. Sedan ser vi oroande signaler när det gäller kärnverksamheterna som barn- äldre- och funktionshinderomsorg där det saknas utrymme för satsningar.

Vad vill ni satsa på?

– Om vi fick bestämma satsa på fler förskolan för att få upp andelen förskollärare och hålla nere barngruppernas storlek. Den som passerat 85 och vill få plats på att äldreboende ska få det utan biståndsbedömning. Vi vill också att staden ser över riktlinjerna för den som har behov av LSS.

– Och vi tror att Kungsholmen skulle kunna göra mer för integrationen – vi vill se mer samarbeten mellan olika stadsdelar för att människor ska lära känna varandra. Vi vill också lyfta fram Kungsholmen som den fantastiska citynära oas det är och tycker våra grönområden och parker är en mycket viktig del av vår stadsdel som vi vill satsa på för att alla där ska kunna trivas och koppla av, kanske träna.