Oppositionen vill sälja Lundinaktier

Sälj kommunens Lundinaktier. Det tycker den politiska oppositionen i Järfälla. Men majoriteten säger nej.

– Så länge ingen är dömd ska vi inte sälja, säger Eva Lennström (M).

För två veckor sedan skrev Lokaltidningen Mitt i om Järfälla kommuns innehav av aktier och andra värdepapper. Bland annat äger kommunen aktier i Lundin petroleum och Telia Sonera, två bolag som under vintern och våren ifrågasatts för sina verksamheter i utlandet.

Kommunen har haft en diskussion med sin porföljförvaltare om vad man ska göra med dessa båda aktier.

– Vi har i dagsläget inte tagit steget att sälja, sa finanschef Axel Bernhult på Järfälla kommun till Mitt i den 5 juni.

Majoriteten av den politiska oppositionen i Järfälla tycker att kommunen bör sälja åtminstone Lundinaktierna.

– Jag blev illa berörd när jag läste om att kommunen äger aktier i bolaget, säger Lotta Håkansson Harju (S), oppositionsråd.

Enligt Lotta Håkansson Harju är det ett tag sedan politikerna fick en redovisning om vilka aktier kommunen äger.

– Hade jag sett de här aktierna hade jag reagerat. Jag kommer att ställa frågan på nästa kommunstyrelse (läs i går, måndag) om vi ska göra något åt det. Vi ska inte ha aktier i ett sådant företag. Det är obehagligt att ha med det företaget att göra, säger hon.

Även Mikael Jämtsved (MP), tycker att kommunen bör sälja Lundinaktierna.

– Det här företaget är mycket kontroversiellt och det har obstruerat en oberoende granskning. Så länge företaget inte utreder ordentligt, då ska kommunen dra sig undan, tycker Mikael Jämtsved.

Eva Lennström (M), kommunstyrelsens ordförande, säger att hon för sin del inte ser någon anledning för kommunen att sälja Lundin-aktierna.

– Jag har ingen annan uppfattning än finanschefen för tillfället. Vi har en policy som vi ska följa och också följer. Så länge ingen är dömd ska vi inte sälja. Vi väntar och ser, säger hon.

Hon får medhåll av ett annat alliansparti, Folkpartiet. Det går inte att utifrån det som står i tidningen ändra policyn för vilka aktier kommunen kan äga, anser Lars Bergstig, gruppledare för FP. Så länge kommunens värdepappersförvaltare bedömer att aktierna inte behöver säljas kan kommunen behålla aktierna, tycker han.