Oppositionstrafiklandstingsråd (S): Även parallell direkttrafik skall räddas enligt nämndbeslut

Båda politiska blocken sätter nu, bara veckor innan beslutet om trafikförändringarna, stor press på tjänstemännen i trafikförvaltningen genom att framhäva principiella nämndbeslut som kan stoppa Nobinas förändringsförslag.

Och blocken fortsätter att anklaga varandra för passivitet runt de kritiserade förslagen.

Under måndagen berättade Mitt i Haninge att Harry Bouveng (M), ledamot i trafiknämnden, hävdar att eventuella nedskärningar av direktbusslinjetrafik från Haninge till stan, enligt trafiknämnden, ska blockeras genom nämndbesluten från 8 september. Något som i så fall skulle omkullkasta Nobinas kritiserade remissförslag. Bland annat skulle det kunna rädda buss 869 Dalarö-Gullmarsplan.

Inför tisdagens trafiknämnd ger sig nu även oppositionstrafiklandstingsrådet Talla Alkurdi (S) in i debatten, bara veckor innan tjänstemännens beslut. S menar att nämnden 9 september, då man beslutade om kraftiga besparingar inom kollektivtrafiken, också fastslog principen om att även parallellgående direkttrafik skulle undantas nedskärningar.

Skulle tjänstemännen ta hänsyn till detta i det aktuella Nobina-avtalet skulle även buss 810 mellan Jordbro och Gullmarsplan, som Nobina framhäver utgör osund konkurrens med SL:s eget pendeltåg, kunna räddas.

S kräver att trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) ser till att principen efterlevs även i aktuella bussavtal.

Mitt i Haninge har tidigare berättat att det är förvaltningens tjänstemän som tar beslutet om Nobinas föreslagna förändringar, inte politikerna i trafiknämnden.

Detta kritiserar också Talla Alkurdi:

– Att beslutet om slutgiltiga ändringar inta fattas i trafiknämnden är inte rimligt då det innebär att ansvaret för ändringarna flyttas över på tjänstemännen. Vi håller helt med i Anna Ljungdells och Meeri Wasbergs kritik om brist på politiskt ansvarstagande och att fler av de linjer som kommer att drabbas är för viktiga för att de ska kunna motiveras bli indragna, säger hon till Mitt i Haninge.

Under tisdagens trafiknämnd kommer Nobinas förslag vara en informationspunkt på dagordningen.

– Vi kommer att lägga ett uttalande om att incitamentsavatalen måste ses över, säger Talla Alkurdi.

Socialdemokraterna kräver, enligt Talla Alkurdi, att trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) nu ser till att nämnden 31 maj får fatta slutgiltigt beslut om eventuella indragningar. Om förvaltningens tjänstemän fortsatt innehåller neddragningar som skadar arbetspendlingen, är S beredda att rösta emot förslaget, menar Talla Alkurdi.

Nobina Södertörns marknadschef Daniel Mohlin har tidigare framhävt att exempelvis indragningen av buss 810 indirekt är en del av uppdraget från SL om att inte pendeltågen och bussarna ska konkurrera med varandra.

Detta skulle betyda att nämnden och förvaltningen ger olika bud.

Mitt i Haninge ber honom kommentera politikernas utspel:

– Allt jag kan säga är att vi följer vårt uppdrag och de riktlinjer vi får från trafikförvaltningen, säger han.

Förvaltningens beslut tas i maj,

De föreslagna förändringarna i busstrafiken föreslås av Nobina att träda i kraft i augusti.

Fakta

Detta fick Haningeborna att se rött

Nobinas förslag kan leda till att fler tar bilen i stället för att åka kollektivt, vilket går tvärtemot kommunens strategi.

Snabbväxande stadsdelen Vega tappar direktlinjen till Gullmarsplan, och Vegaborna måste nu byta i Farsta strand. Svartbäckenborna, som tar samma linjer som Vegaborna, rasar mot samma förändringar.

Dalarö tappar sin direktlinje 869 till Gullmarsplan. Enligt förslaget måste de byta i Handen varenda gång de nu ska in till stan.

I Jordbro och södra Handen blir förlusten av busslinje 810 Jordbro-Gullmarsplan kännbar.

Nobina har, mitt under remissrundan, förändrat förslaget något efter alla reaktioner. Enligt det reviderade förslaget inför man avgångar på linje 806 i motrusningen. Det innebär fyra avgångar per dag från Myrmalmsringen mot Sågen, och omvänt under eftermiddagen.