Min lokala hjälte

Orättvisa betyg får kritik

ALVIK Skolinspektionen riktar kriktik mot Äppelviksskolan eftersom skolan bland annat uppvisat skillnader i betygssättning mellan pojkar och flickor i de estetiska och praktiska ämnena. Dessutom brister skolans analys av kunskapsresultaten för årskurs 6.

Över lag får dock Äppelviksskolan godkänt och beskrivs som en trygg och bra plats för eleverna.