Örbyborna vann striden mot bygget

Protesterna gav resultat. Örbyborna fick rätt i mark- och miljödomstolen som säger nej till nya bostäder i Örbystråket.

Men frågan är ännu inte avgjord.

När planerna på att bygga bostäder i två delar av Örbystråket blev offentliga 2009 drog det igång en protestvåg från boende i närheten. Motståndarna menade bland annat att planerna styckar upp det cirka en kilometer stora grönområdet mellan Örby och Högdalen och att rätten till rekreationsyta försvinner för de boende.

Över 1 000 personer skrev på en protestlista och tio boende på Stavsjövägen, Vansövägen och Helgestavägen överklagade den detaljplan som rör tretton nya radhus i norra delen av parken.

– Kommunen har tagit fram en parkinriktning och där framgår att man inte rekommenderar att det byggs i det här området. Det är utrett av kommunen att det här området är värdefullt för stadsdelen. Man har inte lyssnat någonting på våra argument, att man bygger i pulkabacken och mulleskogen, säger Martin Gradén, en av de som överklagat.

Efter att länsrätten gått på kommunens linje har mark- och miljödomstolen nu gett Örbyborna rätt.

Men kommunen har överklagat domen till nästa instans – mark- och miljööverdomstolen.

– Den här domen innebär att man har begränsat den kommunala självbestämmanderätten och politikernas rätt att göra avvägningar mellan olika intressen. Vi tycker att det är viktigt att få den prövad, säger Arne Fredlund, rådgivare på stadsbyggnadskontorets planavdelning.

För att mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ärendet krävs prövningstillstånd. Besked om det väntas dröja till årsskiftet.

En eventuell dom blir prejudicerande och får betydelse för hur liknande fall ska bedömas i framtiden.

– Om de vinner betyder det att man kan exploatera vilka grönområden som helst. Vinner vi kan man säga att det finns fog för att bevara de här områdena, säger Martin Gradén.