ANNONS

Örbyskolan får paviljong

Paviljong på Bäckhagens skola.
Paviljong på Bäckhagens skola.
Örbyskolan kommer att få en paviljong med sex klassrum till hösten.
Paviljongen innebär ett tillfälligt tillskott av elevplatser tills utbyggnad av närliggande skolor är klar.
ANNONS

Örbyskolan kommer att få en paviljong till hösten för att utöka kapaciteten. Paviljongen på över 800 kvadratmeter kommer att ha sex klassrum i två våningar.

Örbyskolan är byggd för 630 elever från förskoleklass till årskurs 6. Skolan har erbjudit högstadieundervisning sedan 2015, men utan att kapaciteten har kunnat säkerställas. De närliggande skolorna Sjöängsskkolan, Bäckahagens skola och Sturebyskolan kan idag inte erbjuda tillräckligt med högstadieplatser enligt elevprognos.

Ett boende för nyanlända planeras i närheten av Örbyskolan vilket förväntas öka elevantalet i området. En paviljong på Örbyskolan innebär ett tillfälligt tillskott av elevplatser tills utbyggnaden av närliggande skolor har färdigställts.

Paviljongen ska stå klar för eleverna i oktober.