Örbystråket kan få nya hus

Örby/ Bandhagen Stads­delen ställer sig bakom förslaget till 14 nya radhus i Örbystråket.

För att kompensera för den parkmark som husen tar i anspråk vill man rusta upp lekparken som ligger på Utkiksberget samtidigt som det finns planer på att rusta upp gångvägarna och beslysningen i det lilla skogsområdet.

Just nu ligger byggplanerna på remiss och stadsbyggnadskontoret räknar med att kunna klubba igenom planen i mitten på nästa år