Örbystråket upp i högsta instans

Örby Striden om bebyggelsen av Örbystråket är inte över. Som Lokaltidningen Mitt i skrev i början på oktober vann tio boende, som inte vill att området ska bebyggas, mot kommunen i Mark- och miljödomstolen.

Kommunen överklagade till nästa instans, Mark- och miljööverdomstolen, som beslutade att ge prövningstillstånd, vilket betyder att ärendet kommer att tas upp.

Domen blir prejudicerande och får betydelse för framtida liknande fall.