Ordförande duckar i frågor om Nackamasten

Montage av de två nuvarande masterna i Erstaviksskogen med sällskap av en tredje mast.
Montage av de två nuvarande masterna i Erstaviksskogen med sällskap av en tredje mast.
Frågor kring bygglovsansökan om en tredje radiomast i Erstaviksskogen vill stadsbyggnadsnämndens ordförande Cathrin Bergenstråhle (M) inte svara på tills hon läst ansökan. Däremot anser Nackas Miljövårdsråd att masten är onödig och kommer få stor inverkar på friluftslivet runt Hellasgården och Erstavik.

Vad Lokaltidningen Mitt i tidigare har rapporterat om, har radioföretaget Bauer media group, som äger Nrj och Mixmegapol, sökt bygglov för att uppföra en 212 meter hög rundradiomast i naturområdet Orrmossen kring Erstavik.

Beviljas ansökan av Nacka kommun blir det i så fall den tredje masten i området. Det har fått kommunens remissinstans Nackas Miljövårdsråd att reagera för det skulle innebära ett ingrepp på naturområdet.

”Företagen vill inte prata”

– Helt onödigt att sätta upp ytterligare en mast. Det går att nyttja befintliga master men företagen vill inte pratar med varandra, säger Jan Åman, ordförande i Nackas Miljövårdsråd.

De existerande masterna ägs idag av Teracom som hyr ut sändningsplatser åt bland annat Sr och Svt. Marcus Hartman som är kommunikationschef på Teracom, ställer sig frågande till varför Bauer media vill bygga en egen mast.

– Vi har plats och kapacitet i våra mastar för deras sändningar. Man ska också komma ihåg att vi är inte några konkurrenter och att det är väldigt dyrt att bygga en mast, säger han.

Teemu Korhonen, distributionschef på Bauer media har en annan uppfattning. Han anser att Teracoms monopolställning på rundradiomaster och reglerade prissättning en för public service bolagen, innebär en ofördelaktig konkurrenssituation.

– De har berättat för oss att det inte finns plats för närvarande i någon av masterna för det antennsystem vi vill inplacera, där vi har möjlighet att uppnå likvärdiga utsändningsvillkor som våra konkurrenter på den kommersiella FM-radiomarknaden.

 Höjden stod inte med

Bygglovsärendet är än så länge obehandlat av kommunen men har föregåtts av del märkliga turer. Bland annat har kungörelsen inte lagts ut på kommunens hemsida som de brukar göra.

Dock lades en annons ut i konkurrerande tidning men den viktiga detaljen om masten höjd på 212 meter utelämnades.

Har inte läst ansökan

När Lokaltidningen Mitt i, fick tag på miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Cathrin Bergenstråhle (M) för få svar på kritiken är hon på semester men lämnar följande meddelande per e-post:

–  Vi kommer att hantera denna ansökan som ett vanligt myndighetsbeslut. Vi politiker har inte tagit del av materialet än och jag kan inte föregå nämndens beslut.

Fram till den 4 augusti har allmänheten på sig att lämna in synpunkter till kommunen inför beslutet om masten.