Min lokala hjälte

Ordförande lämnar sin förening i protest

”Bakåtsträvande och konservatism.”

Exordföranden Göran Lager riktade skarp kritik mot hembygdsföreningen – och lämnade sitt uppdrag i protest.

Det har stormat rejält kring Sollentuna Hembygdsförening den senaste tiden. Lagom till det senaste årsmötet lämnade den tidigare ordföranden Göran Lager sitt uppdrag i protest. På sin blogg riktade han skarp kritik mot delar av styrelsen.

– Det är sådan uppförsbacke att jag till slut kastade in handduken, säger Göran Lager.

Han menar att föreningen motarbetat hans strävan att förnya och föryngra.

– Vi har förlorat en hel generation, 60-talisterna, och måste hitta nya sätt att nå ut, till exempel genom sociala medier. Men jag har fått svar från styrelsen att vi inte ska satsa på ungdomar.

Ett av projekten har varit att digitalisera allt material, från 1930-talet till i dag, och göra det sökbart.

– Jag har från dag ett försökt åstadkomma en modernisering. Men det måste göras bra, och har man inte den kompetensen måste man lägga det på entreprenad. Men det har de inte velat bekosta, trots att föreningen har gott om pengar.

Han tecknar en bild av en förening som till stor del genomsyras av konservatism och romantiserande av gamla saker.

– De tycker att det handlar om gamla prylar och hus, och vill helst gå i gamla kläder. Men hembygd är här och nu också, inte bara forntid.

Enligt Göran Lager speglar föreningen – sett till medlemmarna – inte heller den mångfald som finns i Sollentuna när det gäller etnisk bakgrund.

– Jag vill att den ska göra det, men den ambitionen har motarbetats.

Han hyser inget större hopp om att föreningen ska överleva nästa generationsväxling.

– Den kommer att dö en lång och utdragen död.

Den nya ordföranden Anders Boberg säger att Göran Lager hade lovvärda ambitioner att sprida kännedom om hembygdsföreningens verksamhet. Den häftiga kritiken vill han emellertid inte bemöta.

– Den får stå för författaren. Vi som är kvar känner inte igen oss i den kritiken, men vi medger att vi är intresserade av gamla hus.

Anklagelsen om att föreningen saknar förankring i nutiden kommentarar han såhär:

– Hembygd handlar alltid om det som har varit. Det kan även vara det som hänt nyss, men vår främsta uppgift är att fånga upp det som håller på att försvinna, så att vi inte blir historielösa.

På hembygdsföreningens webbsida har han skrivit en ny programförklaring för det fortsatta arbetet.

– Vi ska bygga vidare på det kapital som vi har i form av byggnader och inventarier, och använda dessa som mötesplatser för att återskapa och uppleva hur Sollentuna såg ut på den tiden, och hur det var att leva då.

Hembygd är här och nu också, inte bara forntid.Göran Lager