Ordföranden: Kritiken mot ”gubbtorget” bryter mot FN:s resolution

Oppositionens kritik mot Gubbtorget vid Blå gatan i Upplands Väsby möter kritik av namnrådsberedningens ordförande Roland Storm (VB)
Namnrådsberedningens ordförande Roland Storm (VB) menar att oppositionens kritik av "gubbtorget" strider mot FN:s resolution.
Torget eller parken vid Blå gatan i Fyrklövern som Upplands Väsby kommun namngett efter skulptören Axel Nordell
Torget vid Blå gatan i området Fyrklövern som Upplands Väsby kommun vill namnge efter skulptören Axel Nordell.
De politiska oppositionspartierna i Upplands Väsby kritiserar kommunens val av namn på det nya torg som byggs i kvarteret Fyrklövern. Oppositionen menar att det blir ytterligare ett "gubbtorg" i Väsby, och föreslår ett annat namn. Något som bryter mot FN:s resolution och Ortnamnsrådets rekommendationer, menar Roland Storm (VB).

Kommunen har beslutat att namnge den nya torget vid Blå gatan i området Fyrklövern efter skulptören Axel Nordell. Men oppositionen, S, V och MP, kallar det för ett ”gubbtorg” och ställer sig kritisk till namnsättningen med motiveringen att det behövs en bättre könsmässig balans.

– Jag har inget emot gubbar, är snart en gubbe själv. Axell Nordell får gärna uppmärksammas som Väsbykonstnär. Men jag reagerar på att kvinnor inte lyfts fram. Därmed osynliggörs den betydelse kvinnor haft i skapandet av Väsby, skriver Anders Rosén (V) i en kommentar till Mitt i.

Oppositionspartierna vill att förslaget omarbetas och ”namnges efter en kvinna med lokal förankring som gjort betydande insatser för Upplands Väsbys utveckling”. Själva vill de pröva namnet Åsa Jinders torg.

Namnberedningens ordförande är kritisk

Men namnberedningens ordförande, Roland Storm (VB), är kritisk till oppositionens agerande.

– Det är mycket förvånande att Mathias Bohman (S), Anders Rosén (V) och Maria Tuvesson (MP) inte respekterar namnberedningens kunnande och själva kommer med eget förslag som bryter mot FNs resolution och Ortnamnsrådets rekommendation att inte skapa nya memorialnamn baserade på ännu levande personers namn, skriver han i en kommentar till till Mitt i.

Ortnamnsrådet är ett rådgivande organ till Lantmäteriverket, den nationella ortnamnsmyndigheten i Sverige. Efter en FN-resolutions riktlinjer gällande ortsnamn ställer Lantmäteriet generella krav vid namngivning av en plats i en persons minne. Bland annat att personen är avliden, tillräckligt känd av allmänheten och att personen har någon form av koppling till platsen.

Tre krav som Roland Storm inte menar att oppositionen uppfyller i sin återremiss av namnförslaget.

– Under de 5 år som jag varit ordförande i namnberedningen har endast ett memorialnamn beslutats – 2017 valde namnberedningen att uppmärksamma en kvinna som skrivit flera populära psalmer och sånger –  Emma Köhlers park i Fresta.

De manliga namnen uppkom under oppositionens styre

I sin kritik menar oppositionen att det redan finns tre torg i Väsby namngivna efter män, men inget efter en kvinna. Partierna hänvisar till medborgarförslag som tidigare lyft problemet, varpå kommunen svarat att man har den skeva fördelningen i åtanke.

Roland Storm (VB) menar att de flesta manliga namn som finns på platser i Väsby uppkommit under socialdemokraternas styre av kommunen. Det slutgiltiga beslutet fattar kommunen 17 juni.

– Axel Nordells skulpturer har genom decennier glatt många Väsbybor. Att vi nu uppkallar ett torg där en av hans skulpturer finns var ett enigt beslut i namnberedningen, skriver Roland Storm.

Hoppas på fler nya namnförslag

I kritiken skriver oppositionspartierna att de hoppas på fler namnförslag än endast det de själva lagt fram.

– Jag vet också att det i namnberedningen finns andra förslag på kvinnor som kan komma i fråga, skriver Mathias Bohman (S) i en kommentar till Mitt i.