Ordinerades vila – hade fått stroke

Kvinnan i Saltsjöbaden var okontaktbar men nekades ändå att åka med ambulansen, enligt en anmälan.

När hon väl togs till sjukhus konstaterades en stroke och hennes liv gick inte att rädda.

Det var i början av augusti som familjen larmade efter ambulans eftersom kvinnan i Saltsjöbaden var okontaktbar. Klockan var då runt två på natten.

Men ambulanspersonalen ska ha bedömt att kvinnan i 50-årsåldern bara var utmattad och behövde vila. Familjen fick besked att de skulle kontakta hennes läkare om hon inte hade blivit bättre till morgonen.

När kvinnan fortfarande var dålig på morgonen, ringde familjen en läkare som gav dem rådet att ringa efter en ny ambulans, som kom fram runt halv elva, alltså mer än åtta timmar efter det att den första ambulansen besökt kvinnan. Personalen i den andra ambulansen tog med kvinnan till sjukhus, där det konstaterades att hon hade fått en stroke. Några dagar senare avled kvinnan på sjukhuset.

Händelseförloppet framgår av familjens anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Det är oklart om kvinnans liv hade gått att rädda om hon tagits till sjukhuset direkt, men familjen poängterar vikten av snabb vård vid en stroke.

Ansvariga för den aktuella ambulansen är Samariten ambulans AB. Torkel Kanfjäll är vårdutvecklare på företaget. Han hänvisar till att det pågår en utredning om vad som skedde och vill därför inte uttala sig om det specifika fallet

– Jag kan bekräfta att det skickades två ambulanser. Vi startade en egen utredning med en gång. Det är en naturlig följd av att två ambulanser har skickats. Det följer inte rutinerna och då är det något vi tittar på.

Fakta

Så anmäler du fel i vården

Om du eller en närstående råkat ut för en vårdskada eller upplevt brister i patientsäkerheten kan du göra en anmälan till IVO.

Om brister upptäcks kan IVO ställa krav på åtgärder och rikta kritik mot eller anmäla sjukvårdspersonal till hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

IVO kan även utfärda förelägganden om vite och i vissa fall förbjuda fortsatt verksamhet.

Källa: IVO