Ordningsvakter eller inte – en het fråga

Flera Sätrabor har krävt kommunala ordningsvakter i medborgarförslag.
Flera Sätrabor har krävt kommunala ordningsvakter i medborgarförslag.
Lorena Delgado (V), ordförande i Skärholmens stadsdelsnämnd.
Lorena Delagado (V) säger nej.
Salar Rashid (S), ledamot i Skärholmens stadsdelsnämnd
Salar Rashid (S) säger nej, men kan möjligen ändra sig om försöket i Husby slår väl ut.
Jan Jönsson (L), vice ordförande i Skärholmens stadsdelsnämnd.
Jan Jönsson (L) säger ja – men inte med stadsdelens pengar.
elisabeth johnson
Elisabeth Johnson (M) säger ja – med stadsdelens pengar (demokrati- och utvecklingsmedlen.
Är det kommunens uppgift att anställa ordningsvakter, när polisen inte hinner bevaka stökiga centrum? Frågan är het, både i Skärholmens stadsdelsnämnd, och i Stadshuset.

– Ni pratar om långsiktiga lösningar men nu handlar det om att släcka bränder. När det brinner i Sätra centrum måste vi prioritera det!

Orden är Elisabeth Johnsons, moderat ledamot i Skärholmens stadsdelsnämnd. Platsen är Medborgarkontoret där stadsdelsnämnden håller möte, i slutet av april. På plats är inte bara lokalpolitikerna, utan också många Skärholmsbor. Flera av dem har lämnat in medborgarförslag där de kräver kommunala ordningsvakter i Sätra centrum. En efter en reser de sig upp och berättar om knarkhandel, stölder och bråk. De vill ”ha tillbaka” sitt centrum och känna sig trygga där. Samma krav har kommit från Vårbergsbor, som är trötta på droghandeln där.

Frågan är hur det ska gå till.

Ja – argument för kommunala ordningsvakter

De borgerliga oppositionspartierna i Skärholmens stadsdelsnämnd vill starta ett försök med kommunala ordningvakter, i samarbete med polisen. Det vill de trots att både Sätra centrum och Vårberg centrum är privat ägda. De framhåller att stöket inte begränsar sig till inomhusmiljöena utan också till närområdena utanför. Och de betonar polisen är underbemannad.

– Som det är nu har polisen inte de resurser som krävs. Då måste kommunen går in. I en skrivelse i februari föreslog M, KD och C att man ska använda demokratimedel som stadsdelen fått, säger Elisabeth Johnson till Mitt i, och tillägger att skrivelsen avslogs efter en ”het diskussion” i nämnden.

M i stadshuset vill ha trygghetsjour

Även i Stockholms stadshus vill de borgerliga partierna ha kommunalt finansierade ordningsvakter. Moderaterna föreslår bland annat att en central trygghetsjour inrättas, som ett komplement till lokala åtgärder. Dit ska lokala handlare ringa och begära in ordningsvakter när det uppstår oroligheter.

Liberalerna i stadshuset har å sin sida lagt en motion om att staden ska anställa 200 kommunala ordningsvakter, som ska fördelas till de centrum där de bäst behövs. Tanken är att kräva statsbidrag för satsningen men att genomföra den ändå, om regeringen säger nej. Då får kommunen, inte enskilda stadsdelar, stå för notan.

En god idé, tycker liberalen Jan Jönsson, vice ordförande i Skärholmens stadsdelsnämnd.

– Vi i Liberalerna Skärholmen anser inte att stadsdelsnämnden har budget för eller kan ta ansvar för att anställa ordningsvakter. Däremot har jag undertecknat Liberalernas motion i fullmäktige, berättar han.

Nej – argument mot kommunala ordningsvakter

Nyligen skrev Andreas Bylger, Icahandlare i Sätra, ett uppmärksammat brev till stadsdelens politiker. I brevet beskrev han sin frustration över stöket och kriminaliteten i Sätra centrum. Men den rödgröna majoriteten i stadsdelsnämnden står fast vid sin skepsis mot kommunala ordningsvakter.

Visst vill både Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet arbeta för ökad trygghet i de lokala centrumen, men de betonar att det är de privata fastighetsägarnas ansvar att anställa ordningsvakter.

– Det är viktigt att vi politiker försöker hitta en lösning tillsammans med centrumägaren. Men vi kan inte stå för kostnaden i privat ägda centrum, klargjorde socialdemokraten Salar Rashid under stadsdelsnämndsmötet.

Den rödgröna majoriteten betonar också att det faktiskt är den statliga Polismyndighetens uppgift att upprätthålla lag och ordning, medan kommunens/stadsdelarnas uppgift är att arbeta långsiktigt och förebyggande med trygghetsfrågor. Lorena Delgado, vänsterpartist och ordförande i stadsdelsnämnden, har i en tidigare intervju i Mitt i bland annat lyft fram fältassistenternas arbete, den sociala insatsgrupp för unga vuxna (Sig) som socialtjänsten startat och att det lokala brottsförebyggande rådet har skapat en arbetsgrupp för att samordna nattvandringsgrupperna.

Rödgröna i stadshuset skeptiska

Även i Stadshuset är den rödgröna majoriteten skeptisk till kommunala ordningsvakter, av samma skäl som majoriteten i Skärholmens stadsdelsnämnd. Socialdemokraterna där betonar dessutom att man vill avvakta resultatet av det försök med trygghetsvärdar som ska inledas i Husby (se artikel härintill).

Salar Rashid håller med sina partikolleger i stadshuset.

– Det finns ingen evidens för att kommunala ordningsvakter ökar tryggheten. Därför känns det naturligt att avvakta resultatet av satsningen i Husby, säger Salar Rashid, som också betonar att Husby centrum delvis är ägt av kommunalt ägda Svenska bostäder och att det underlättar satsningen där.

Vill du ha ordningsvakter i Sätra centrum?

Luca Cancro, studerande, Sätrabo:
– Det är stora gäng som hänger här på kvällarna och det luktar knark i gångarna. Det brukar jag tänka på, men jag är inte rädd. Jag vet inte om ordningsvakter är bra. Det kanske gör att stämningen blir sämre, så att det blir nya problem. Jag ser ofta volontärer här, det är bra!
Anna-Frida Forslund, butiksbiträde, Sätrabo:
– Om butiksägarna känner att ordningsvakter behövs så är det nog så. Det är ju de som är här mycket och som har hela bilden. Själv går jag bara här när jag åker till och från jobbet.
Abdiqani Osman, lagerarbetare, Sätrabo tills nyligen:
– På kvällen är det inte så lugnt här, det är ungdomar som stör på olika sätt. De röker och man känner att det luktar hasch. Men jag tror inte att ordningsvakter behövs, så farligt är det inte.
Christian Rosén, platschef vid Elit Sports Club i Sätra centrum:
– Ordningsvakter behövs mer än väl. Det är mycket spring här på eftermiddagar och kvällar, från klockan 17 kan det hänga 40 till 50 ungdomar här. De står och röker och det luktar speciellt. Vakter skulle göra att det blev lugnare.

Så ser försöket ut i Husby

I stadsdelen Rinkeby-Kista har de styrande Socialdemokraterna bytt fot och är nu för kommunala ordningsvakter. I februari beslöt man, stödd av den borgerliga oppositionen, att anlita sex trygghetsvärdar i kriminellt belastade Husby centrum.

Trygghetsvärdarna ska vara utbildade ordningsvakter, men inte kallas så.

– Ordet trygghetsvärd betonar att de framför allt ska kunna kommunicera med människor. De ska kunna tackla svåra situationer genom att prata och de ska begripa en problembild, säger Per Granhällen, säkerhetsstrateg i stadsdelen.

Försöket ska pågå under tre månader och eventuellt förlängas. Under försöksperioden står stadsdelen kostnaden: cirka 1,5 miljoner kronor för tre månader.

– Om verksamheten blir fast ska vi söka delfinansiärer, och till exempel vända oss till det kommunala bostadsbolaget, säger Per Granhällen.

Tät kontakt med polisen

Trygghetsvärdarna får alltså en ordningsvaktsutbildning. Därefter får de två veckors introduktion i Husby, av en områdespolis som har valts ut för att invånarna i området har extra stort förtroende för honom.

Även efter introduktionen ska kontakten med polisen vara tät. Polisen ska besöka trygghetsvärdarna en gång om dagen i ”grönt läge” (lugnt). I ”gult läge” (hotfullt) ska polisen finnas i närheten. I ”rött läge” (allvarligt) ska polisen finnas vid trygghetsvärdarnas sida.

Ett överklagande av stadens väktarupphandling i mars har försenat projektet i Husby. Eftersom det är det vaktbolag som staden skriver kontrakt med ska anställa trygghetsvärdarna kan projektet inte starta innan konflikten är löst. Starten blir förmodligen i höst.

”Ett samhälle i förfall”

– Från början var det här inte den väg jag ville gå – det är egentligen en polisiär uppgift att upprätthålla lag och ordning. Men när handlarna inte håller öppet på grund av kriminaliteten, som fallet var i Husby, har vi ett samhälle i förfall, säger Mia Päärni (S), ordförande i stadsdelsnämnden Rinkeby-Kista, om orsaken till att Socialdemokraterna där ändrade sig.

– Vi har noga diskuterat med polisen om hur vi ska göra det här försöket, och har hela tiden gjort det utifrån en trygghetsaspekt. Vi har mött ett stort nationellt intresse men jag vill inte slå på stora trumman för det ännu.