Örebros oväntade känga till Sundbyberg: ”Bygg mer”

Örebro drabbas av politikers ovilja att bygga i stora naturområden, så som Kymlinge, skriver Björn Sundin (S).
Örebro drabbas av politikers ovilja att bygga i stora naturområden, så som Kymlinge, skriver Björn Sundin (S).
Sundbybergs politikers nitiska nej till bostadsbygge i Kymlinge retar upp politiker långt utanför stan. Örebros socialdemokratiska kommunalråd Björn Sundin anser att motståndet är orimligt.

I en debattartikel i DN går Örebros kommunalråd Björn Sundin (S) till attack mot Sundbyberg. Han anser att Sundbybergs politikers ovilja att bygga bostäder i Kymlinge även sätter Örebro i klistret, eftersom att Örebros tillväxt är beroende av att Stockholmsområdet fortsätter att växa.

Närhet till grönytor och naturområden är visserligen viktiga, skriver Örebropolitikern, men han anser att det krävs kompromisser om det ska gå att lösa bostadsbristen. Tas ett naturområde som Kymlinge i anspråk, kan man kompensera med gröna ytor på andra platser i staden, skriver Sundin.

Han erbjuder att låna ut ett av Örebros stadsbyggnadsteam till Sundbyberg för att hitta en bra lösning för att bygga ett par tusen bostäder i Kymlinge.

”När en del på allvar påstår att bostadsbyggande runt den befintliga (men stängda) tunnelbanestationen i Kymlinge skulle hota viktiga naturvärden och göra att sundbybergare och andra går miste om närheten till naturen visar det bara att Stockholmsdebatten behöver mindre polarisering, och mer konstruktiva lösningar”, skriver Örebropolitikern.