Orenat avloppsvatten rann rätt ut i skogen

Avloppsvatten rinner rakt ut i naturen.
Bäcken i Nytorps Mosse har förorenats med avloppsvatten.
Avloppsvatten har runnit ut i dagvattnet intill ett vanligt promenadstråk i Nytorps Mosse i Huddinge. Nu utreder kommunen om miljöbrott har begåtts.

Lennart Bohm promenerade med sin hund runt Nytorps Mosse i Trångsund. I slutet av september upptäckte han att dagvattnet i ett dike såg ofräscht ut och att det luktade avlopp.
– Det är verkligen en miljökatastrof, säger han.

Lennart Bohms misstanke stämde. Det var avloppsvatten som runnit rätt ut i skogen, intill ett vanligt promenadstråk.

Stockholm vatten har fått in uppgifter om en stambytes-renovering i Trångsund, då man felaktigt har anslutit avloppet till dagvattnet vilket betyder att avloppet har runnit ut och förorenat dagvattnet.

– Det är smittämnen och kemikalier från avlopp som spillts ut i dagvattnet som inte kan renas, säger Klara Hellman, miljöinspektör Huddinge kommun.

I området kring Nytorps Mosse finns en idrottsplats och bostäder, och många boende promenerar ofta i trakten. Lennart Bohm är en av dem.

– Det luktar väldigt illa och man vet inte vilka bakterier som finns där, det är inte så kul om några djur dricker av vattnet, säger han.

Kopplat Felaktigt

Stockholm vatten har ansvar för dagvatten och vattenledningar, men det är en fastighetsägare som anslutit vattenledningarna felaktigt under en ombyggnad.  Dragningen är inte godkänd av Stockholm vatten.

– Min bedömning är att man har gjort en enkel lösning och inte insett konsekvenserna av detta, säger Jens Fagerberg, Stockholm vatten.

Miljökontoret i Huddinge utreder nu om miljöbrott har begåtts. Kommunen kan konstatera att utsläppet har pågått en längre tid. Hur stort område som är drabbat vet man dock inte.

– Vårt primära mål har varit att få bort föroreningen. Vi ska sanera så fort som möjligt. Det är svårt att veta hur lång tid det tar, eftersom det är mycket våtmark. Men vi vet vilket ställe föroreningen kommer ifrån, säger Jens Fagerberg.

Lennart Bohm tycker att det är bra att kommunen agerar.

– Jag trodde från början inte att det här hade gjorts med avsikt, jag vill att företagen ska ställas till svars, säger han.

Fakta

Fakta dagvatten

Dagvatten är regnvatten, smältvatten och spolvatten som rinner ut i sjöar, vattendrag eller till avloppsreningsverk via diken och ledningar.

Under naturliga förhållanden tas dagvatten upp av växter eller renas när det rinner genom marken innan det når sjöar eller grundvatten. Ien storstad där det finns stora asfalterade ytor, tak och stenlagt mark, rinner vattnet  istället snabbt av på ytan.

Källa: Stockholm vatten och avfall