Orienterare vill cykla i Bogesundsreservatet

Bogesunds Bogesundslandets naturreservat har överklagats av Waxholms Orienteringsklubb. Anledningen är föreskrifterna för reservatet som förbjuder cykling på stigar och leder. Föreningen menar att terrängcykling är en populär motionsform och tycker att det bara ska vara förbjuden i ”orörd terräng”. Det skulle heller inte strida mot syftet, anser föreningen som i övrigt är positiv till reservatet.