Örjan Lids nya roll lik en borgmästare

Att makten i kommu­nen koncentreras kring Örjan Lid (M) kan vara positivt, enligt en expert.

Men allt hänger på hur bra Lid sköter sin nya roll.

Förra veckan kunde Mitt i Vallentunasteget avslöja att kommunens politiska ledning har tagit fram ett förslag på en ny organisation. En organisation där Vallentuna ska styras utan kommundirektör.

I stället ska tre högt uppsatta tjänstemän rapportera direkt till kommunstyrelsens ordförande Örjan Lid.

Anders Lidström, forskare i statsvetenskap vid Umeå universitet, tycker att modellen är intressant.

– Politikens inflytande över verksamheten förstärks. Eftersom politikerna är de enda som är folkvalda ser jag också modellen som en förstärkning av demokratin.

Samtidigt tycker han att förslaget skulle medföra vissa problem om det blir verklighet.

– Det leder till att tjänstemännen får mindre att säga till om. Då kanske de inte vill jobba i Vallentuna längre. Är det så att inga tjänstemän vill jobba i kommunen kommer organisationen inte att fungera som den ska, säger Anders Lidström.

Framförallt skulle Örjan Lids nya roll ställa stora krav på hans ledarskap. En roll som påminner om borgmästerskapet i länder som Danmark och Tyskland, en­- ligt Anders Lidström. Där är borgmästaren både ledande politiker och tjänsteman.

– Det är en väldigt tung position som vi alltid har undvikit i Sverige. Hur kommunstyrelsens ordförande klarar av sin roll kommer att bli avgörande för om det här kommer att fungera. Det är jätteviktigt att det inte blir någon enmansshow, säger Anders Lidström.

Juridiskt sett går det att styra en kommun på det här­ sättet, även om det inte är vanligt. Anders Lidström har aldrig hört talas om det tidigare, men exempel finns.

– Jag kommer direkt att tänka på någon kommun i Skåne, men jag minns inte vilken, säger Helena Linde, förbundsjurist på Sveriges kommuner och landsting.

Hon förklarar också hur kommunallagen ser ut:

– En bestämmelse säger att den ledande tjänstemannen inte kan vara valbar. Men det finns ingenting som säger att kommunen måste ha en ledande tjänste­man.

I praktiken betyder det att Örjan Lid inte kan få någon lön för att göra kommun­direktörens jobb. Men ingenting hindrar honom från att ändå sköta de arbetsuppgifterna, enligt Helena Linde.