Ormsta får två miljoner

VALLENTUNA Ormstaskolan och Ekebyskolan. De två skolorna får 2 miljoner kronor vardera i så kallat strukturbidrag nästa år.

Strukturbidrag går till de skolor där eleverna kan ha svårt att nå samma resultat som de andra skolorna i kommunen.

Lägst bidrag får Vallentuna montessori och Vallentuna friskola. Andra skolor som får mycket pengar, mer än en miljon kronor vardera, är Hammarbacksskolan, Karbyskolan och Hjälmstaskolan.