Ornitologer skeptiska till gåsjakt

Nacka Stockholms ornitologiska förening vill att länsstyrelsen ska avslå Nacka kommuns ansökan om skyddsjakt på vitkindad gås. Kommunen har ansökt om skyddsjakt, något som föreningen är skeptiskt till utifrån redovisningen av förra årets skyddsjakt.

Bland annat bedrevs jakten mitt under häckningstid och flera fåglar fälldes vid samma tillfälle, vilket enligt föreningen är precis tvärtemot hur man ska bedriva skyddsjakt på vitkindad gås.