Ornö skola döms ut av expert – ny kritik mot renoveringen

Martina Mossberg (M), oppositionsråd i Haninge
Martina Mossberg (M).
Meeri Wasberg (S).
Meeri Wasberg (S).
Ornö skola döms ut helt av en besiktningsman. Väggarna är mögliga, golvet är i "mycket dåligt skick" och golvåsar har ruttnat. Besiktningsmannen föreslår en helt ny skola. Uppgifterna får M att rikta ny hård kritik mot hanteringen.

Under 2015 beslutade den politiska kommunledningen att en renovering av Ornö skola skulle påbörjas, trots att stadsbyggnadsförvaltningen och kommunala fastighetsbolaget Tornberget avrådde från att renovera och i stället föreslog en helt ny skola. Moderaterna har också varit kritiska till renoveringen. Trepartialliansen (M, KD, L) har förordat en ny skola, och frågan har utvecklats till en politisk stridsfråga.

Mitt i Haninge har nu tagit del av ett besiktningsprotokoll av skolan, besiktningen gjordes den 22 juni. Där framkommer att skolan även döms ut av besiktningsmannen, anlitad av Tornberget.

”Jag föreslår att Haninge kommuns och Tornberget fastighetsförvaltning måste noga överväga att i stället bygga en helt ny skola på Ornö. Den kommande ombyggnadskostnaden kommer nog att vara jämförbar mot att få bygga en helt ny skola”, skriver besiktningsmannen i sin slutsats.

”Jag tror inte heller att slutresultatet vid en eventuell ombyggnad av den nuvarande skolan kan nå upp till kraven på en nybyggd skola”, skriver han vidare.

I protokollet framkommer att både ytterväggar och innerväggar är mögliga på grund av fuktinträngning, att golvet är i mycket dåligt skick och till viss del lutar. Delar av golvåsarna har också ruttnat. Så att inte vatten ska komma in i framtiden måste marken runt skolbyggnaden grävas upp och förses med dränering.

Martina Mossberg (M), oppositionsråd i Haninge, riktar nu ny hård kritik mot renoveringsbeslutet på Ornö.

– Det här är ett vansinnesprojekt som både Tornberget och stadsbyggnadsförvaltningen avrått ifrån. Jag hoppas att de rödgröna nu förstår att en ny modern skola måste byggas, för barnens och skattebetalarnas skull.

Hon menar att den politiska ledningen saknar grund, och att man inte lyssnar på tjänstemännen.

– Den gamla skolan kommer inte vara tillräckligt stor för Ornö i framtiden. Ändå vill de renovera den. Det är oroväckande, säger hon.

Kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) menar å sin sida att stadsbyggnadsförvaltningen avrått kommunledningen från att riva den nuvarande skolan. Hon menar också att kommunledningen måste göra helhetsbedömningar, även när tjänstemännen föreslår något annat.

– När man går in och ska renovera äldre hus, som Ornö skola, kan man alltid vara säker på att fler saker behöver göras än planerat. Säkert blir det lite dyrare, eller tar längre tid. Vi kan inte bara låta den nuvarande skolan stå och förfalla. Det skulle ge dubbla kostnader. Den typen av avgöranden måste vi i kommunledningen göra, säger hon.