Snuskvarning i Hagagårdens kök

VENDELSÖ Miljö- och hälsoskyddsförbundet kräver att äldreboendet Hagagården rengör centralköket. I en kontroll framkom brister i rengöringen som förbundet tycker är allvarliga. Kravet är att bristerna åtgärdas direkt.

I kontrollen framkom bland annat att tak, golv och ventilation var smutsigt och att det fanns risk att livsmedel förorenades. Köket håller stängt för sommaren från vecka 25 till vecka 32/33 och då ska hela anläggningen storstädas.