Örnsberg kan få 230 nya bostäder vid t-banan

Bostäder, kommersiella lokaler och en förskola. Det kan bli verklighet här.
Bostäder, kommersiella lokaler och en förskola. Det kan bli verklighet här.
230 lägenheter, kommersiella lokaler samt en förskola kan komma att byggas i Örnsberg.
Bygget ska ske genom att tunnelbaneperrongen överdäckas.
"Ett spännande projekt med potential att lyfta Örnsbergs centrum", skriver exploateringskontoret.

Det är ett fastighetsbolag som vill bygga omkring 100 hyresrätter och 130 bostadsrätter i spårområdet vid Hägerstensvägen-Örnsbergsvägen.  Bolaget har tidigare fått markanvisning i området, men kostnaderna för att överdäcka och bygga på spåren sköt i höjden och planen blev aldrig genomförd.

Men nu har bolaget reviderat sitt förslag och exploateringskontoret ser positivt på projektet, trots att staden kommer att vara med och delfinansiera överdäckningen. Man beskriver det som ett ”spännande projekt med potential att lyfta Örnsbergs centrum”.

I bygget ingår även 1 700 kvadratmeter lokaler för kommersiell verksamhet och en förskola. Den 12 oktober ska politikerna besluta om huruvida bolaget ska få en markanvisning.