Oro för att bron ger ökad trafik

Ronny Fors och Naturvårdsföreningen i Nacka-Värmdö tycker att kommunen missar en unik chans att planera för en modern och hållbar stadsdel. Han efterlyser spårbunden kollektivtrafik, mer grönytor och färre hus.
Ronny Fors och Naturvårdsföreningen i Nacka-Värmdö tycker att kommunen missar en unik chans att planera för en modern och hållbar stadsdel. Han efterlyser spårbunden kollektivtrafik, mer grönytor och färre hus.
Södra Kvarnholmen ska bland annat få 700 nya lägenheter. Men alla är inte nöjda med planerna. Den nya bron över Svindersviken som föreslagits möter hård kritik av företrädesvis miljöskäl.

Solen skiner över de gamla industribyggnaderna på Kvarnholmens södra strand.

På andra sidan sundet står Naturskyddsföreningens ordförande Ronny Fors och blickar ut över ett nedgånget område som nu ska få sig ett rejält lyft.

Men han är kluven.

– Att använda sådana här områden när man ska bygga tycker vi är jättebra. Men samtidigt är det lite underligt att man, när man har en unik möjlighet att bygga en helt ny stadsdel, inte tar chansen att bygga mer hållbart, säger Ronny Fors.

Det han saknar mest av allt är lösningar för kollektivtrafiken.

– Man måste tänka nytt och lyfta på huvudet. Varför inte göra Kvarnholmen till en bilfri stadsdel och bygga spårbunden trafik? Man sitter fast i ett gammalt 60-talstänk. Bland den yngre generationen är inte bilen alls den frihetssymbol som den en gång var.

Naturskyddsföreningen är inte de enda som lämnade synpunkter på planerna, som just nu finns att beskåda på biblioteket. Lokala bostadsrättsföreningar i Finntorp oroar sig till exempel också över mer genomfartstrafik. Nacka Miljövårdsråd tycker att området exploateras för mycket och befarar att det kan bli problem med buller.

Längs den södra stranden planeras 700 bostäder och 5 000 kvadratmeter för handel och kontor. Kommunen menar att syftet är att omvandla ”en i dag sluten och delvis sliten industrimiljö till en levande och attraktiv stadsdel”.

Längs vattnet vill man försöka skapa ett långt promenadstråk.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden röstade igenom förslaget, med en mindre reservation, men ingenting kommer att kunna byggas förrän den kontroversiella Kvarnholmsförbindelsen har vunnit laga kraft.

Bron har röstats igenom i kommunfullmäktige, men beslutet har överklagats.

Leif Holmberg (C) i miljö- och stadsbyggnadsnämnden delar även han många av de tankar som Ronny Fors har.

– Vi har hela tiden varit skeptiska till den här bron. Vi förespråkar i stället ett område där man inte är lika beroende av bilen. Man måste tänka på att vi bygger för framtiden, för 2050, då Sverige måste ha sänkt sina koldioxidutsläpp med 80–90 procent, säger han.

Erik Langby (M), ordförande i kommunstyrelsen, menar dock att kostnaderna skulle bli för höga för spårbunden kollektivtrafik.

– Det är väldiga höjdskillnader här och det känns inte befogat att gräva tunnlar och ha stationer under mark. Däremot så kommer det att finnas bussar som många förhoppningsvis tar till jobbet. Det var en av anledningarna till att vi ville ha bron, säger han.

Bygger man för trångt på Kvarnholmen?

– Man måste utnyttja den här platsen. Det innebär dock ett stort saneringsbehov och det medför en del kostnader.