Oro för att de nya husen ska lägga torget i skugga

Rönningebon Roger Benson och kommunalrådet Lennart Kalderén (M) var oense efter mötet.
Rönningebon Roger Benson och kommunalrådet Lennart Kalderén (M) var oense efter mötet.
Torget i Rönninge centrum kommer att bli skuggigt av de nya husen, anser kritikerna.

– Nu bör det tas fram en seriös skuggstudie för alla tidpunkter på året, sa Matts Nittve (MP) på förra veckans möte om framtidens Rönninge.

Förra veckan var det dags för samrådsmöte för det förslag till detaljplan som kommunen presenterade nyligen. Över 120 personer hade samlats i aulan på Rönninge gymnasium.

Efter en genomgång av förslaget som bland annat innebär ungefär 115 nya bostäder, parkeringar, torg med ny plattläggning, nytt busstorg och strandstråk vid sjön Flaten, var det dags för punkt 8 i mötesprogrammet – ”Tankar om planförslaget”.

Det stod snart klart att många av dem som kommit till mötet var kritiker. Husens höjd kommer att ge ett mörkt torg, menade Rönningebon Martin Sütterlin:

– I gestaltningsprogrammet ser man ungefär hur högt huset är och med hjälp av beräkningar för solvinklar i Södertälje på nätet kom jag fram till att torget kommer att vara skuggat från början av oktober till början av mars – kanske inte på morgonen och kvällen, men i alla fall på dagen, sa han.

– Ingen kommer att trivas på tor- get, fortsatte han och fick applåder men också stöd av andra kritiker som gjort egna beräkningar av hur skuggorna kommer att falla.

När Sütterlin sagt sitt hade skuggningen av torget och kritiken av soliga presentationsbilder redan varit uppe för diskussion ett par gånger. Arkitekt Jens Deurell svarade andra kritiker:

– Torghuset (tidigare kallat Dragspelshuset) står rakt i söder så när solen står som högst når solen ner på torgytan hela sommarhalvåret. Sedan kommer morgon– och kvällssolen in från torgets gavlar. Vinterhalvåret kommer det naturligtvis att vara lite skugga, det är det ju redan i dag. Vi har gjort skuggstudier, men det är möjligt att de ska kompletteras för olika tidpunkter på året.

Flera andra saker luftades under mötet. Hur parkeringarna ska räcka till var en annan het fråga.

– Ingen skulle vara gladare än jag om det fanns en hundraprocentig lösning. Mycket talar för att vi får bygga parkeringsdäck i framtiden, sa Lennart Kalderén till Lokaltidningen Mitt i efter mötet.