Oro för blåst i Kabelverket

ÄLVSJÖ Stadsdelsförvaltningen befarar skugga och virvelvindar i den nya stadsdel som planeras i kvarteret Kabelverket.

Förvaltningen anser att bebyggelsen som föreslås bli 5–8 våningar respektive 12–16 våningar blir för hög och tät. En så hög exploatering saknar motstycke i Älvsjö, anser tjänstemännen som annars i huvudsak är positiva till att industriområdet omvandlas.

Totalt planeras 1 500 lägenheter i det gamla Ericssonområdet. I den första etappen ingår 580 lägenheter. På torsdag ska stadsdelsnämnden säga sitt om bygget.