Oro för hårt tryck på BB

Vita Månson Baekgaard.
Vita Månson Baekgaard.
I år beräknas det födas fler barn än förra året.
I år beräknas det födas fler barn än förra året.
Sophiahemmet, Valhallavägen.
BB Sophia.
Ella Bohlin (KD).
Ella Bohlin (KD).
Nedläggningen av BB Sophia får konsekvenser för förlossningsvården i hela Stockholm. På Danderyds sjukhus är personalen orolig för hur man ska klara den nya belastningen.

– Nu ska vi klara fler födslar på mindre yta, det är klart att oron sprider sig, säger barnmorskan Vita Månson Baekgaard.

Får några veckor sedan meddelades att BB Sophia lägger ned sin verksamhet. Det innebär att 3 500 förlossningsplatser per år försvinner från länet.

Beskedet väckte bestörtning på många håll. Både föräldrar och personal på BB Sophia protesterade och en Facebook-grupp för personer som vill ha kvar förlossningskliniken fick snabbt över 3 000 medlemmar.

Men det är inte bara de med direkt anknytning till BB Sophia som berörs av nedläggningen. Personalen på Danderyds sjukhus kvinnoklinik oroar sig nu för hur nedläggningen ska påverka dem.

Vita Månson Baekgaard har jobbat som barnmorska på Danderyds sjukhus i femton år. Hon berättar att tiden innan BB Sophia öppnade var jobbig. Trycket på hennes avdelning var mycket högt. Personalen kunde inte tillbringa så mycket tid med de födande kvinnorna som de själva ville, och även på eftervårdavdelningarna var arbetsbelastningen mycket hög.

– Det blev en markant skillnad när BB Sophia öppnade, vi fick mer luft i systemet och det kändes som att vi fick mer tid för våra patienter, säger Vita Månson Baekgaard.

Nu är hon och de andra i personalen på Danderyds sjukhus förlossningsklinik oroliga för att det kommer att bli likadant igen.

– Man blir orolig, vi kommer att sträcka oss väldigt långt så att inte patientsäkerheten påverkas negativt, men jag är bekymrad för arbetsmiljön, säger Vita Månson Baekgaard.

Just nu pågår en process för att anställa ny personal till Danderyds sjukhus. Vita Månson Baekgard tror dock inte att det kommer att vara en fullgod ersättning eftersom det kommer att ta tid att skola in de nya. Många nyanställda i kombination med ökad arbetsbelastning gör att arbetet i början inte kan fortgå med samma effektivitet som idag.

Särskilt besvärligt är att den nya personalen ska anställas precis inför semesterperioden. Då är det redan stressigt inom vården, och att skola in nya anställda när halva den ordinarie arbetsstyrkan försvinner på semester är inte optimalt.

Tanken är att BB Sophia ska fortsätta att hålla öppet som vanligt under den sex månader långa uppsägningstiden. Men enligt Vita Månson Baekgaard är många roliga för att kliniken inte ska kunna upprätthålla samma kapacitet under den perioden som planerat.

– Vi vet inte hur mycket vi kommer att behöva avlasta dem. Det kan hända att vi får mindre tid med födande kvinnor och måste hänvisa folk till andra sjukhus, säger hon.

Vita Månson vill helst se att det så fort som möjligt öppnar en ny klinik som avlastar de som finns i dag på samma sätt som BB Sophia gjort.

– Vi har en akut situation, i år föds det antagligen fler barn än tidigare och nu ska det ske på mindre yta. Politikerna måste komma med en hållbar lösning

Fakta

Så här många föds 2016

Beräknade födslar 2016

Födslar 2015

Januari

2539

2483

Februari

2492

2270

Mars

2655

2451

April

2699

2574

Maj

2809

2579

Juni

2675

2509

Fler kan hänvisas till andra kliniker

När BB Sophia läggs ned försvinner 3 500 förlossningsplatser. Det innebär att fler kvinnor kan behöva föda på andra kliniker än de som de har valt.

När BB Sophia försvinner tappar länet flera tusen förlossningsplatser årligen. För att hantera det har landstinget börjat jobba med att öka kapaciteten på länets övriga förlossningskliniker. Enligt Barbro Naroskyin, hälso- och sjukvårdsdirektör i landstinget, innebär det att fler kvinnor kan skickas vidare till andra kliniker i stället för sina förstaval.

– Vår målsättning är fortfarande att alla ska kunna få föda på den enhet de valt i första hand, men det kan under en period bli något färre som får göra det, säger hon.

Exakt hur många platser som kommer att tillkomma, och var någonstans, är än så länge oklart.

Sjuklandstingsrådet Ella Bohlin (KD) skriver i ett mejl till Mitt i att hon beklagar nedläggningen, men att kvinnor som ska föda inte behöver känna någon oro.