Oro för höga avgifter vid vägbygge

BOTKYRKA Grannar i byn Skår­dal är oroliga för att få betala stora summor pengar när byn förtätas, samtidigt som vägstandarden höjs.

Kommunen har tidigare motiverat avgifter på hundratusentals kronor med att värdet på fastigheterna stiger. Kommunen har nu beslutat att ta fram riktlinjer för hela Botkyrka som visar när och hur småhusägare i förtätningsområden kan förvänta sig kostnader.

Lantmäteriet ska i höst ge förslag på riktlinjer för hela Sverige då avgifterna skiljer sig kraftigt åt mellan olika kommuner, men kommunen befarar att riktlinjer från regeringen kan dröja.