Min lokala hjälte

Oro för platsbrist när förbud införs

När de nya reglerna införs blir det bara godkänt att parkera på ena sidan av vägen. Elsie Landegren undrar var hon ska parkera om det inte längre finns plats på Bergslagsvägen.
När de nya reglerna införs blir det bara godkänt att parkera på ena sidan av vägen. Elsie Landegren undrar var hon ska parkera om det inte längre finns plats på Bergslagsvägen.
P-kaos, det befarar bilägare i västerort när de tuffare reglerna börjar gälla.

Det finns gott om plats, hävdar trafikkontoret och slår tillbaka:

– Gator är inte i första hand till för att parkera på, säger Ulrika Österlund Sigg.

Lokaltidningen Mitt i har tidigare berättat om de nya parkeringsreglerna som började införas i västerort förra veckan. På hundratals gator blir det p-förbud en dag i veckan på ena sidan och på den andra blir förbudet permanent.

De nya reglerna innebär en kraftig minskning av antalet p-platser, och allt fler västerortsbor ställer sig nu frågan: Var ska alla bilar få plats?

I Vinsta villaägarförening har frågan redan varit uppe på dagordningen.

– Det kan bli väldigt problematiskt, det fylls på ganska snabbt i många områden. Om hälften av platserna försvinner, vart ska alla ta vägen? säger Johnny Ederyd.

Elsie Landgren är på väg till tandläkaren vid Islandstorget när Lokaltidningen Mitt i träffar henne. På den stump av Bergslagsvägen – mellan Bällstavägen och Galtabäcksvägen – där hon parkerat står bilarna i rad på båda sidor av vägen. När de nya reglerna börjar gälla försvinner dock parkeringsmöjligheterna på en av sidorna.

– Det var tråkiga nyheter. Det brukar finnas plats här, jag vet inte var jag skulle stå annars, säger Elsie Landegren.

På trafikkontoret tillbakavisar man farhågan om att det kan bli brist på p-platser.

– Jag är inte orolig för att det ska bli ett underskott. Det folk kommer att uppleva som det största bekymret är att de måste flytta bilen en gång i veckan, säger gatudriftsingenjören Ulrika Österlund Sigg.

Hon säger att det kommer att finnas tillräckligt med parkeringsplatser på de flesta håll även efter de nya reglerna införts.

– Men det kan bli problem i vissa områden, Ålstensgatan i Bromma är ett av dem.

Samtidigt slår hon tillbaka mot uppfattningen att det är en självklarhet att bo i en storstad och kunna parkera gratis.

– Det är inte självklart att ha hur många bilar som helst i stan. Gator är inte i första hand till för att parkera på, där ska trafiken röra sig, säger hon.

– Men man ska även tänka på att vi har generösa regler för parkering i ytterstaden. Det är i de allra flesta fall helt kostnadsfritt och i de flesta områden relativt enkelt att hitta parkering.

Kommer staden att bygga fler parkeringshus för att ersätta de parkeringsplatser som försvinner när de nya reglerna införs?

– Jag känner inte till några sådana planer, säger Ulrika Österlund Sigg.

Fakta

Nya p-regler

I princip alla gator i ytterstaden kommer så småningom att omfattas av de nya p-reglerna. Först ut var Hässelby-Vällingby.

Undantagna är större trafikleder och gator utan trottoarer, som ska hållas rena från snö, bland annat i Spånga och Flysta.

Många gator har redan reglerats enligt den nya principen, till exempel i Traneberg i Bromma.

Källa: Trafikkontoret